Keijo Lindeberg

Juhtivpartner/vandeadvokaat


Peamised tegevusvaldkonnad

Äriõigus
Vaidluste lahendamine
Lepinguõigus

Teised tegevusvaldkonnad:
Meditsiiniõigus
Ehitus ja planeerimine
Kindlustusõigus

Keeled

eesti, inglise

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)

Karjäär

alates 2017 – Advokaadibüroo LINDEBERG, juhatuse liige, juhtivpartner ja vandeadvokaat
alates 2018 – Tallinna Tehnikaülikool, külalislektor (meditsiiniõigus)
alates 2020 – Tarbijavaidluste komisjon, liige
Varasem:
Advokaadibüroo LMP, juhatuse liige, juhtivpartner ja vandeadvokaat
Advokaadibüroo ALTERNA, vandeadvokaat
Advokaadibüroo Indela & Elunurm, advokaat
Aare Raigi Advokaadibüroo, advokaat
Advokaadibüroo Borenius
Riigikohus
Tartu Maakohus

Publikatsioonid

“Kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel?” – 19.05.2020
“Advokaat: töötasu hüvitist peavad saama ka võõrtööjõudu kasutavad ettevõtted” – 22.04.2020
”Töötamine kodukontoris ja ohutuse tagamine” – 07.10.2019
“Vanemaealiste aktiivsuse kasvu ning sisserändepoliitika mõju tööturule” – 28.02.2019
“Renditööjõud: eelised ja puudused” – 25.09.2018
“Eesti elatise süsteem vajab põhimõttelist reformi” – 28.03.2018
“Vastutustundlik ettevõtlus annab konkurentsieelise” – 01.06.2017
“Valveaja kohaldamine tööpäeva siseselt” – 15.05.2017
“Uued töösuhtevormid versus kehtiv tööõigus” – 12.05.2017
“Diskrimineerimise keeld töösuhetes” – 19.04.2017
“Kuidas kohtus võita?” – 24.03.2017
“Psühholoogiaprofessor ei osutunud pedofiiliks (ehk kas võitluses lapse hooldusõiguse pärast on kõik vahendid lubatud)” – 29.01.2016
“Millised on juhtkonna võimalused ebameeldivate äriühingu liikmete suukorvistamisel” – 23.10.2015
“Karistuse ära kandnud inimeste IRL-st väljaarvamine ei olnud õiguspärane” – 26.06.2015
“Probleemid töötamise registriga – praktikandi registreerimine” – 05.03.2015
“Tähtsamad seadusemuudatused 2015. aastal” – 22.01.2015
“Oluline muudatus Riigikohtu praktikas seoses äriühingu vara omastamisega” – 15.12.2014
“Töötamise register – soovitusi personalitöötajale” – 29.10.2014
“Ettevõtte omakapital seadusega kooskõlla” – 21.10.2014
“Vaata, mille eest advokaadile maksad” – 25.08.2014
“Kuidas karistada töötajat” – 28.07.2014
“Võlaõigusseaduse muudatused 2014: koduukseleping” – 01.05.2014
“Kohus: turvaettevõte vastutab” – 02.11.2013
“Korteriühistu liikmel on teabe saamise õigus” – 02.10.2013 
“40 eurot võla eest” – 02.06.2013

Koolitused

20.02.2018. Osalemine lektorina Raamatupidamisuudiste seminaril “Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus
29.11.2017. Osalemine lektorina KEVILI seminaril ettekandega “Põllumajandusettevõtte ostmine”
15.11.2017. Osalemine lektorina Raamatupidamisuudiste seminaril “Muudatused töövaidluse lahendamise seaduses
02.11.2017. Osalemine lektorina Addenda FinantsTreff 2017 koolituspäeval ettekandega “Tasude arvestus töösuhetes”
06.06.2017. Osalemine lektorina Advokaadibüroo LMP ja SPARK Demo õigusseminaril: „Alustavate iduettevõtjate peamised küsimused õiguse valdkonnas“
01.06.2017. Osalemine lektorina Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse hommikuseminaril “Tervishoiutöötaja ning tervishoiuteenuse osutaja vastutus”
30.03.2017. Osalemine lektorina Rahvakooli õppepäeval “Vastutustundlik ettevõtlus – kas kulu või konkurentsieelis?”
25.05.2016. Osalemine lektorina meditsiiniõiguse õppepäeval teemal “Meditsiiniõigus professionaalidelt professionaalidele”
14.06.2016. Osalemine lektorina Addenda tööõiguse veebiseminaril teemal “Diskrimineerimise keeld töösuhetes ja ettevõtlusvabadus”
23.03.2016. Osalemine lektorina meditsiiniõiguse veebiseminaril teemal “Teavitatud nõusoleku aktuaalseid probleeme”
22.01.2015. Osalemine lektorina koolitusel “Uut ja huvitavat tööõiguses 2015” ettekandega teemal “Töölepingu sõlmimise vormid ja kitsaskohad”
26.11.2014. Osalemine lektorina personalitöö arenduspäeval
30.10.2014. Osalemine moderaatori ja lektorina 2014. a tööõiguse aastakonverentsil
31.07.2014. Osalemine Eesti Korteriühistute Liidu VIII Suveülikooli raames toimuval koolitusel ettekandega teemal “Kuidas olla kohtus edukas”
22.03.2014. Osalemine Lõuna-Eesti Korteriühistute XII Foorumil ettekandega teemal “Mida saab ette võtta naabriga, kes ei küta?”
04.03.2014. Osalemine lektorina veebiseminaril “Ametiisiku tegevusvabadus ja korruptsioon”

Muu erialane tegevus

Keijo Lindeberg tegutseb lepitajana lepitusseaduse tähenduses.

Samuti on Keijo Lindeberg Tarbijavaidluste komisjoni liige, esindades seal Eesti E-kaubanduse Liitu. Loe lisaks

Kuuluvus

Eesti Advokatuur
Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohus, juhatuse liige
Eesti Harjutuskohtu Selts
Varasem:
Eesti Advokatuuri riigi õigusabi komisjon, liige
Tartu Ülikooli nõukogu liige
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu liige

Lisainfo

Keijo Lindeberg on kogenud kohtuadvokaadina spetsialiseerunud eelkõige vaidluste lahendamisele kohtuväliselt ja kohtus. Samuti tegeleb Keijo Lindeberg äri- ja lepinguõigusega ning omab rohkelt kogemusi meditsiiniõiguses. Mh annab Keijo Lindeberg regulaarelt meditsiiniõiguse teemadel avalikke ning sisekoolitusi tervishoiutöötajatele.

Oma karjääri advokaadina alustas Keijo Lindeberg Aare Raigi Advokaadibüroos, kus ta tegeles mh järgmiste küsimustega:

 • nõustas klienti rahvusvahelise tehinguga (väärtusega ligi 2 miljardit eurot) seotud küsimustes (tehingu teise osapoole Eesti esindaja oli Advokaadibüroo Sorainen);
 • osales mitmete emissioonitingimuste ning emissiooniga seotud dokumentide koostamisel;
 • esindas kriminaalasjades erinevaid kannatanuid/tsiviilkostjaid, sh koostas mitmed tsiviilhagid GILD Financial Advisory Services vastu algatatud kriminaalmenetluses;
 • osales Eesti suurettevõtte enamusaktsionäri aktsiate võõrandamise ettevalmistamisel (sh due diligence’i läbiviimises);
 • esindas kliente kohtus paljudes erinevates tsiviil- ja haldusasjades.

Aare Raigi Advokaadibüroost liikus Keijo Lindeberg edasi Advokaadibüroosse Indela & Elunurm (varasema ärinimega Advokaadibüroo ALTERNA). Pärast seda, mil Advokaadibüroost Indela & Elunurm eraldus Advokaadibüroo ALTERNA, liitus Keijo Lindeberg viimasega. Viimatinimetatud advokaadibüroodes väärivad äramärkimist Keijo Lindeberg’i alljärgnevad tegevused:

 • Eesti ühe suurima ühistranspordiettevõtte edukas esindamine kohtuvaidluses Eesti ühe suurima turvaettevõttega;
  kohaliku omavalitsuse nõustamine teemaa ning tehnorajatistega seotud vaidluses;
 • kliendi nõustamine seoses rahvusvahelise frantsiisilepingu sõlmimisega;
  kliendi esindamine väga mahukas rahvusvahelises ühisvara jagamise vaidluses;
 • klientide esindamine ja kaitsmine erinevates tsiviil-, haldus- ning kriminaalasjades.

2014. a veebruaris lahkus Keijo Advokaadibüroost ALTERNA ning kuni 2017. a oktoobrikuuni oli Keijo Lindeberg Advokaadibüroo LMP (Lindeberg Melk Partnerid) juhtivpartner/vandeadvokaat. Advokaadibüroos LMP vastutas Keijo Lindeberg äriõiguse ja kohtuvaidluste valdkonna eest. Lisaks sellele tegeles Keijo Lindeberg palju meditsiiniõigusega, esindades mh mitmeid arstide vea tulemusena üliraske ajukahjustuse lapsi vaidlustes tervishoiuteenuse osutajatega.

Mõned näited Keijo Lindeberg’i tegevuste kohta Advokaadibüroos LMP:

 • Eesti ühe suurima ühistranspordiettevõtte teistkordne edukas esindamine kohtuvaidluses Eesti ühe suurima turvaettevõttega;
 • Eesti ühe suurema lihatööstuse esindamine erinevate vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtus;
 • Eesti ühe suurema automüüja igapäevane nõustamine äriõiguse küsimustes;
 • kliendi nõustamine seoses toitlustusasutuse frantsiisilepingu väljatöötamisega;
 • klientide esindamine erinevates tsiviil- ja haldusasjades.

Aastaid on Keijo Lindeberg’i elus olnud suur roll heategevusel. Keijo Lindeberg on MTÜ AUH üks asutajaid, mis tegeleb koduta loomade abistamisega. Käesoleval ajal kuulub Keijo Lindeberg MTÜ AUH revisjonikomisjoni. Lisaks teeb ta aktiivselt koostööd MTÜ-ga Loomapäästegrupp ning on pakkunud tasuta õigusteenuseid erinevates loomadega seotud projektides.