Väärteomenetlus


Kaitseme kliente kõikides väärteoasjades, näiteks
1) liiklusväärteod;
2) maksuväärteod;
3) konkurentsialased väärteod;
4) keskkonnaga seotud väärteod;
5) andmekaitsega seotud väärteod;
6) narkootiliste ainetega seotud väärteod;
7) heakorraga seotud väärteod.


Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid


Lauri Talumäe
Advokaat

Telefon: 625 2000
E-post: lauri.talumae@lindeberg.legal

Kogenud kohtuadvokaat Lauri Talumäe vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Endise prokurörina ning tänase advokaadina on Lauri Talumäe spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lauri on hinnatud advokaat maksu- ja majanduskuritegude asjades, kuna Lauri Talumäe vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG ka maksuõiguse valdkonna eest. Lisaks on Lauril aastatepikkune kogemus ettevõtluses, mistõttu tunneb ta hästi ettevõtlust ning ettevõtlust reguleerivaid õigusakte.