Advokaadibüroo LINDEBERG õigusraadio (podcast)

Jaanuaris 2021. a alustas Äripäeva Raadios Hando Sinisalu juhtimisel uus saatesari – LINDEBERGi õigusraadio. Aasta jooksul salvestati erinevatel õiguslikel teemadel 12 saadet, mis olid seotud nii ettevõtluse kui eraõigusega.

Alates jaanuarist 2022. a muutus saate formaat ning saade laienes paljudesse podcast keskkondadesse.

Eksperdid arutlevad erinevatel õiguslikel teemadel ning käsitlevad olukordi ja juriidilisi probleeme, mis võivad ette tulla nii äritegevuses kui igapäevaelus. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid tutvustavad värsket kohtupraktikat, annavad praktilisi soovitusi ning arutlevad ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Kõiki saateid saab kuulata:
Podbean
Spotify
Soundcloud
Apple Podcasts
Podcast Addict
Google Podcasts

Äripäeva Raadio saatesarja saab kuulata:  www.aripaev.ee/raadio/saatesarjad/lindebergi-oigusraadio

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on ka varasemalt esinenud Äripäeva Raadios, samuti Delfi Tasku podcast’is LUUP.

2021. a suvel alustas Advokaadibüroo LINDEBERG koostööd ka Äripäeva Teabevaraga ning advokaadid osalevad regulaarselt Äripäeva Raadio saates Teabevara tund. Saateid, kus on osalenud Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid, saab järelkuulata: www.lindeberg.legal/teabevara

Külas Dagmar Mattiisen: Kuidas lahendada konfliktid korteriühistu liikmete vahel (03.08.2022)

Gregori

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes arutlevad, kuidas lahendada konflikte probleemsete korteriomanikega.

Jututeemad olid järgmised:
– Millal saab nõuda teiselt korteriomanikult korteri sundvõõrandamist.
– Probleemid kinnistutega, kus on mitu kortermaja ning majad võivad olla väga erinevas seisukorras ja ka elanike majanduslik võimekus on sageli märkimisväärselt erinev.
– Enamik konflikte tekib 1-2 probleemse korteriomanikuga, kes on alati kõigele vastu.
– Korteriomanikega seotud kohtuvaidlused tähendavad, et kõik korteriomanikud tuleb menetlusse kaasata. Kui korteriomanikke on kümneid või isegi üle saja, siis on see suur koormus nii kohtule kui ka kõigile teistele menetlusosalistele.

Kuula saadet:

Varasemad saated

Oluline pretsedent: lõpp „laimu“ kahjunõuetega õngitsemisele? (03.05.2022)

Aldo-Vassar

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülaliseks vandeadvokaat Aldo Vassar. Käsitletakse Harju Maakohtu otsust, millest jõustumisel saab oluline pretsedent nn laimu eest alusetute kahjunõuete esitamisel. Maakohus leidis oma lahendis, et isik, kelle vastu alusetu kahjunõue esitati, saab nõuda alusetu kahjunõude esitajalt kõigi alusetule kahjunõudele vastamisega seotud õigusabikulude hüvitamist. Kunagi varem pole Eesti kohtud selliste kohtueelsete õigusabikulude hüvitamist võimalikuks pidanud.

Saate teine osa käsitleb laimuga seotud üldisi põhimõtteid, mida tasub teada nii laimu eest kahjunõuete esitamisel kui ka nõudekirjadele vastamisel.

Kuula saadet:

Külas Dagmar Mattiisen: Korteriühistud ja kindlustus – millised on peamised probleemid? (20.04.2022)

Gregori Palm ja Kardo Karon - Advokaadibüroo Lindeberg

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ja Eesti üks kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate Kardo Karon, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Saade keskendub korteriühistute probleemidele seoses kindlustusega.

Jututeemad olid järgmised:
– Paljud KÜ-dega seotud probleemid saavad alguses KÜ juhatuse liikmete vahetusest, kuna sageli puudub ülevaade KÜ lepingutest, sh kindlustuslepingu kehtivusest.
– Kindlustuslepingud ja kindlustuse kaaskirjad ei ole sageli KÜ juhatuse liikmetele arusaadavad, mis tekitab täiendavaid probleeme.
– Kindlustuslepingu puhul on kõige olulisem kindlustusjuhtumi definitsioon.
– Milline on KÜ vastutuskindlustuse mõistlik summa?
– Millised lisakaitsed peaks korteriühistu endale valima?

Kuula saadet:

Probleemid korteriühistutega: kas korteriühistu kodukord veel kehtib? (29.03.2022)

Gregori Palm ja Kardo Karon - Advokaadibüroo Lindeberg

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Kardo Karon. Saate esimene osa keskendub korteriühistutega seotud korralduslikele probleemidele. Hetkel kehtiv seadus korteriühistu kodukorda ei käsitle ning kõik kodukorra punktid tuleks lisada korteriühistu põhikirja. Samuti räägitakse korteriühistute koosolekute protokollimise olulisusest ning võimalusest nõuda probleemselt korteriomanikult tema korteri sundvõõrandamist. Saate teine osa käsitleb korteriühistute kindlustustega seotud probleeme. Vastuse saab ka küsimus, kas kahjujuhtumi korral on mõistlikum pöörduda oma kindlustusseltsi või kahju tekitanud korteri kindlustusseltsi poole.

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on aastaid teinud koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga ja on andnud korteriühistute esindajatele mitmeid koolitusi. Kardo Karon on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Samuti koolitab Kardo Karon regulaarselt teisi kindlustusega tegelevaid lepitajaid.

Kuula saadet:

Andmekaitse: millal ja keda tohib avalikus kohas filmida? (15.03.2022)

Aldo-Vassar

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Gregori Palmi saatekülaline on vandeadvokaat Aldo Vassar. Erinevate videote valmistamine on muutunud järjest populaarsemaks, kuid sageli ei mõelda näiteks meeleavaldusel endast video tegemisel ja selle sotsiaalmeedias avaldamisel asjaolule, et videole jäävad ka teised inimesed, kes seda alati ei soovi. Aldo Vassar ja Gregori Palm arutlevad saates erinevate olukordade üle, kus teiste inimeste filmimise õiguspärasus võib olla küsitav.

Kuula saadet:


<

Ravivead: millal ja kuidas saada arstilt 200 000 eurot hüvitist? (28.02.2022)

Keijo Lindeberg ja Gregori Palm - Advokaadibüroo LINDEBERG v

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palmi saatekülaline on Keijo Lindeberg. Seekord arutletakse ravivigade ning patsientidele makstavate hüvitiste suuruste üle. Eraldi teemaks on ilukirurgiaga seotud probleemid ja muuhulgas saab teada, kas hüvitise saamist õigustab pärast „iluoperatsiooni“ kunstrindadest välja voolav mäda.

Meditsiiniõigus on vandeadvokaat Keijo Lindebergi üks peamisi tegevusvaldkondi ning ta esindab meditsiinivaidlustes nii patsiente kui ka tervishoiuteenuse osutajaid. Keijo Lindeberg on ka Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.

Kuula saadet:

Liikluskindlustus ja mittevaraline kahju: kes ja millistel juhtudel saab nõuda kindlustuselt hüvitist? (22.02.2022)

Gregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palm ja saatekülaline advokaat Kardo Karon räägivad liikluskindlustusest ning liiklusõnnetuste korral makstavast mittevaralise kahju hüvitisest. Saates arutletakse ka kannatanu enda rolli üle kahju tekkimisel. Näiteks – kas mootorrattur, kes kannab vaid kiivrit, kuid mitte muud kaitsevarustust, peaks osaliselt vastustama temale liiklusõnnetuse korral tekkinud vigastuste eest?

Kardo Karon on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Samuti koolitab Kardo Karon regulaarselt teisi kindlustusega tegelevaid lepitajaid.

Kuula saadet:

Uus elatise süsteem: oluliselt keerulisem ja sellest võidavad üksnes advokaadid? (21.01.2022)

IMG_1931

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palmi saatekülaline on advokaat Kardo Karon. Saade käsitleb 2022. a jaanuaris jõustunud muudatusi perekonnaseaduses, mille tulemusena elatise miinimum vähenes ja menetlused muutusid oluliselt keerulisemaks. Kes sellistest muudatustest eelkõige võidavad, saab teada LINDEBERG’i õigusraadio podcastist.

Kuula saadet:

Lavastatud mõrv: 90-ndate kriminaalne Eesti (13.01.2022)

IMG_1948

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palmi saatekülaline on endine politseinik Ahti Olesk, kes osales 1990ndatel aastatel ääretult ebatavalises ja Eestis ainulaadses politseioperatsioonis. Nimelt plaanisid tollased metsavargad nende tegevust takistava politseiniku kõrvaldamist ning palgamõrva tellijate tabamiseks lavastati keskkriminaalpolitsei ja meedia abiga Ahti Oleski surm.

Kuula saadet:

LINDEBERGi õigusraadio: Ka väikeste ehitustööde puhul tuleks sõlmida korralik leping (29.12.2021)

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

LINDEBERGi õigusraadio saate teema on ehitustööde tegemiseks kasutatav töövõtuleping võrdluses nt teenuse lepingutega. Eesmärk tellija jaoks on konkreetse tulemuse saavutamine, mitte kestev protsess.

Vandeadvokaat Karin Ploom selgitab, millised on tellija kohustused ja õigused, kuidas käituda kui lisatööde vajadus tekib ootamatult (aga kui projektis olid puudused) ning millal peab tellija puudustega töö eest tasuma. Saatejuht Hando Sinisaluga arutatakse ka näidisjuhtumeid ja antakse nõu, mida peaks ehituslepingute puhul tingimata arvesse võtma.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Miks on lahutuse korral mõistlik advokaat kaasata? (01.12.2021)

AldoKardo

Saates käsitletakse perekonnaõigust ja olukordi, kus ühiste lastega vanemad hakkavad lahutama. Millised õiguslikud toimingud tuleb teha, kui inimestel on ühine vara ja toimub lahutus? Millised on ühisvara jagamisega seonduvalt suurimad murekohad? Millised lastega seotud teemad tuleb lahutuse korral läbi mõelda? Miks on perekonnaõiguslikud vaidlused sageli väga emotsionaalsed?

LINDEBERGi õigusraadio stuudios arutlevad nendel teemadel Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Aldo Vassar ja advokaat Kardo Karon.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: COVIDiga seotud äritegevuse tõrkeid ei saa enam käsitleda vääramatu jõuna (03.11.2021)

AldoKardo

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid vandeadvokaat Aldo Vassar ja advokaat Kardo Karon.

Saate teemaks on lepinguliste kohustuste rikkumine – tarneprobleemid, hinnatõusud jms. Käsitletakse ka vääramatut jõudu ning võlaõigusseaduses sätestatud lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise regulatsiooni. Advokaadid tõdevad, et COVIDiga seotud äritegevuse tõrkeid ei saa tänasel päeval enam vääramatu jõuna käsitleda.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kaasomand võib tuua pikad kohtuvaidlused (06.10.2021)

KeijoAldo

Kaasomandi lõpetamise vaidlused on praktikas üks peamisi kaasomandiga seotud küsimusi, millega advokaatide poole pöördutakse. Samas on kohus enamasti kohustatud kaasomandi lõpetama. Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar arutlevad erandjuhtudest, millal võib siiski jätta kaasomandi lõpetamata.

Samuti tehakse saates juttu kaasomandi korrashoiust, millega seotud kohtuvälised vaidlused jõuavad sageli kohtuvaidluseni kaasomandi lõpetamise teemal.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Vaktsineerimisvastast on lihtsam koondada kui vaktsineeritule erikohtlemist pakkuda (08.09.2021)

KeijoAldo

Kuidas taastada tavapärane äritegevus ja töötajate ühtsus, kui nii kliendid kui töötajad on vaktsineerimise ja piirangute järgimise küsimuses väga vastandlikel seisukohtadel? Kuidas suhtuda vaktsineeritud töötajatele eeliste andmisesse? Kui eriolukord kõrvale jätta, siis millised on tööandja võimalused töörahu huvides mõne töötajaga tööleping lõpetada?

LINDEBERGi õigusraadio stuudios arutlevad nendel teemadel Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Millised on sanktsioonid hankelepingu täitmisel? (11.08.2021)

KeijoKardo

LINDEBERGi õigusraadio saate teema on sanktsioonid hankelepingu täitmisel. Kui hankeleping on sõlmitud, siis kas sanktsioonide kohaldamine käib tavaliste lepinguõiguse põhimõtete järgi või on hankelepingus erisused? Kas ja kuidas on võimalik leppetrahvi vaidlustada?

Stuudios on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg ja Kardo Karon.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kuidas pankrotihalduri tegevust kontrollida? (14.07.2021)

KeijoUrmas

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning pankrotihaldur ja Advokaadibüroo LINDEBERG nõunik Urmas Tross.

Meedias palju tähelepanu saanud pankrotihaldur Veli Kraavi juhtumile tuginedes arutleti, milline on võlausaldajate roll pankrotimenetluses. Kui palju peaks pankrotihalduri tegevust kontrollima, millised on üldse võimalused selleks (näiteks nõuda ülevaadet laekumistest ja arvelduskontode jäägi kohta jms) ja kas seadust peaks selles osas täpsustama?

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Mis saab siis, kui hankelepingut ei õnnestu täita? (16.06.2021)

KarinKardo

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon, kes arutlesid hankelepingute rikkumisest ja selle tagajärgedest järgmistel hangetel osalemisel.

COVID on tekitanud probleeme ka hankelepingute täitmisel ja paljud on tundnud muret, kuidas toimub hilisem hangetel osalemine näiteks juhul, kui eelmist hankelepingut on rikutud (ja märge selle kohta on tehtud registrisse). Kui pakkuja näeb, et hankelepingut ei õnnestu nõuetekohaselt täita, siis millised on võimalused hankelepingu tingimuste muutmiseks?

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kogu tõde sellest, kas töötajalt võib nõuda vaktsineerimist (19.05.2021)

KeijoAldo

Kas tööandja saab sundida töötajaid vaktsineerima ja lõpetada töölepingud töötajatega, kes vaktsineerimisest keelduvad?

Sellest rääkisid LINDEBERGi õigusraadio saates vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige Aldo Vassar ning vandeadvokaat ja TalTechi meditsiiniõiguse õppejõud Keijo Lindeberg. Lisaks arutleti, kas ja millistel juhtudel võib ettevõtja keelduda klientide teenindamisest, kes on või ei ole vaktsineeritud ning kes vastutab vaktsineerimise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimete eest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Miks tuleb oluline leping advokaadil üle vaadata? (21.04.2021)

KeijoAldo

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg.

Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Sageli eelistatakse küsimused suuliselt „selgeks rääkida“, kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige kirjalikest kokkulepetest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kas firma kohvimasina koju viimine võib lõppeda kriminaalkaristusega? (24.03.2021)

GregoriLauri

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Lauri Talumäe ja Gregori Palm.

Teemaks olid olukorrad, kus ettevõtjate ja ettevõtete juhtide tegevus võib muutuda kriminaalseks. Juttu tehti kurikuulsast Mailis Repsi kohvimasina näitest, arutleti kui ohtlik on tegelikkuses tööandja vara kasutamine. Lisaks räägiti ettevõtte juhi ohtudest andmete esitamisel ja sellest, kuidas hoiduda firma päästmisel kelmusest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Millisel juhul eelistada saneerimist pankrotile? (27.01.2021)

KeijoUrmas

LINDEBERGi õigusraadio avasaates osalesid vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning pankrotihaldur ja Advokaadibüroo LINDEBERG nõunik Urmas Tross. Arutlusteemadeks oli mh, millal eelistada saneerimist pankrotile; kelle huve kaitseb paremini pankrot ja kelle huve saneerimine; mis on eduka saneerimismenetluse peamised takistused.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kui töösuhted lähevad sassi, tasub juristiga nõu pidada (26.11.2020)

AldoGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Gregori Palm käsitlesid Äripäeva Raadios keeruliste töösuhetega seotud probleeme, sh diskrimineerimist, töökiusu ja ahistamist.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Millal tasub kindlustusseltsi vastu kohtusse minna? (20.10.2020)

KardoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Kardo Karon ja Aldo Vassar käsitlesid Äripäeva Raadios kindlustusjuhtumitega seotud vaidlusi ja seda, millal tasub kindlustusseltsi vastu kohtusse pöörduda.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kuidas jagada kooselu lõppedes vara? (25.09.2020)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Aldo Vassar käsitlesid Äripäeva Raadios küsimust, mida peaksid pooled järgima nii abielu kui ka kooselu korral, et varajagamise probleeme võimalikult palju vältida. Samuti saab saates teada, kuidas vormistada varasuhted nii, et vältida ettevõtte ja muu vara nn kaaperdamist kooselu või abielu tulemusena.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kiuslikke naabreid ei tohi korterit müües mainimata jätta (29.07.2020)

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom tutvustas Äripäeva Raadios kinnisvara müümisega seotud probleeme ja kohtupraktikat. Ühtlasi leiab saatest soovitusi, kuidas koostada kinnisvara müügikuulutus nii, et vältida tulevikus vaidlusi ostjaga.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kuidas vältida kohtuvaidlusi ehitussektoris? (16.06.2020)

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom tutvustas Äripäeva Raadios ehitusõigusega seotud probleeme. Saates saavad vastuse ka küsimused, miks on oluline kõikide puuduste ja hilinemiste kohene kirjalik fikseerimine ning kuidas korrektselt vormistada tööde üleandmise akte.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel? (19.05.2020)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg tutvustasid Äripäeva Raadios laimuga ning samuti kahjunõuetega õngitsemisega seotud õiguslikke probleeme. Samuti räägiti sellest, kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel ning milline on tööandja vastutus, kui tema arvutivõrku on laimamiseks kasutatud.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Kohtus vaidlevad vanemad unustavad, kui kurnav on see lastele (30.01.2020)

KarinGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Karin Ploom ja Gregori Palm tutvustasid Delfi Tasku podcast’is LUUP perekonnaõigusega seotud peamisi probleeme, sh olukorda, kus vaidlus lapse üle võib tuua kaasa kriminaalmenetluse.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Raviviga ja luhtunud operatsioon ei pea jääma patsiendi õlule (19.12.2019)

KeijoGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg ja Gregori Palm rääkisid Delfi Tasku podcast’is LUUP meditsiiniõiguse aktuaalsetest probleemidest, sh ravivigadest, teavitatud nõusoleku olulisusest ja arstide kriminaalõiguslikust vastutusest.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Kas iga solvav kommentaar on laim? Kuidas võtta vastutusele laimajat? (21.11.2019)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg tutvustasid Delfi Tasku podcast’is LUUP, mida tänapäeval loetakse laimamiseks ja mille kohta võib kohus otsustada, et tegu on ebaõigete faktiväidete või väärtushinnangutega.

Kuula saadet