Advokaadibüroo LINDEBERG õigusraadio

Jaanuaris 2021. a alustas Äripäeva Raadios uus saatesari – LINDEBERGi õigusraadio. Aasta jooksul salvestatakse erinevatel õiguslikel teemadel 12 saadet, mis on seotud nii ettevõtluse kui eraõigusega. Saatejuht on Hando Sinisalu. Advokaadibüroo LINDEBERG eksperdid arutlevad saates erinevatel õiguslikel teemadel ning käsitlevad olukordi ja juriidilisi probleeme, mis võivad ette tulla nii äritegevuses kui ka igapäevaelus. Advokaadid tutvustavad värsket kohtupraktikat, annavad praktilisi soovitusi ning arutlevad ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Kõiki saateid saab kuulata: www.aripaev.ee/raadio/saatesarjad/lindebergi-oigusraadio

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on ka varem esinenud Äripäeva Raadios, samuti Delfi Tasku podcast’is LUUP.

2021. a suvel alustas Advokaadibüroo LINDEBERG koostööd Äripäeva Teabevaraga ning advokaadid osalevad regulaarselt ka Äripäeva Raadio saates Teabevara tund. Saateid, kus on osalenud Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid, saab kuulata: www.lindeberg.legal/teabevara

LINDEBERGi õigusraadio: Kaasomand võib tuua pikad kohtuvaidlused (06.10.2021)

KeijoAldo

Kaasomandi lõpetamise vaidlused on praktikas üks peamisi kaasomandiga seotud küsimusi, millega advokaatide poole pöördutakse. Samas on kohus enamasti kohustatud kaasomandi lõpetama. Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar arutlevad erandjuhtudest, millal võib siiski jätta kaasomandi lõpetamata.

Samuti tehakse saates juttu kaasomandi korrashoiust, millega seotud kohtuvälised vaidlused jõuavad sageli kohtuvaidluseni kaasomandi lõpetamise teemal.

Kuula saadet

Varasemad saated

LINDEBERGi õigusraadio: Vaktsineerimisvastast on lihtsam koondada kui vaktsineeritule erikohtlemist pakkuda (08.09.2021)

KeijoAldo

Kuidas taastada tavapärane äritegevus ja töötajate ühtsus, kui nii kliendid kui töötajad on vaktsineerimise ja piirangute järgimise küsimuses väga vastandlikel seisukohtadel? Kuidas suhtuda vaktsineeritud töötajatele eeliste andmisesse? Kui eriolukord kõrvale jätta, siis millised on tööandja võimalused töörahu huvides mõne töötajaga tööleping lõpetada?

LINDEBERGi õigusraadio stuudios arutlevad nendel teemadel Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Millised on sanktsioonid hankelepingu täitmisel? (11.08.2021)

KeijoKardo

LINDEBERGi õigusraadio saate teema on sanktsioonid hankelepingu täitmisel. Kui hankeleping on sõlmitud, siis kas sanktsioonide kohaldamine käib tavaliste lepinguõiguse põhimõtete järgi või on hankelepingus erisused? Kas ja kuidas on võimalik leppetrahvi vaidlustada?

Stuudios on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg ja Kardo Karon.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kuidas pankrotihalduri tegevust kontrollida? (14.07.2021)

KeijoUrmas

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning pankrotihaldur ja Advokaadibüroo LINDEBERG nõunik Urmas Tross.

Meedias palju tähelepanu saanud pankrotihaldur Veli Kraavi juhtumile tuginedes arutleti, milline on võlausaldajate roll pankrotimenetluses. Kui palju peaks pankrotihalduri tegevust kontrollima, millised on üldse võimalused selleks (näiteks nõuda ülevaadet laekumistest ja arvelduskontode jäägi kohta jms) ja kas seadust peaks selles osas täpsustama?

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Mis saab siis, kui hankelepingut ei õnnestu täita? (16.06.2021)

KarinKardo

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon, kes arutlesid hankelepingute rikkumisest ja selle tagajärgedest järgmistel hangetel osalemisel.

COVID on tekitanud probleeme ka hankelepingute täitmisel ja paljud on tundnud muret, kuidas toimub hilisem hangetel osalemine näiteks juhul, kui eelmist hankelepingut on rikutud (ja märge selle kohta on tehtud registrisse). Kui pakkuja näeb, et hankelepingut ei õnnestu nõuetekohaselt täita, siis millised on võimalused hankelepingu tingimuste muutmiseks?

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kogu tõde sellest, kas töötajalt võib nõuda vaktsineerimist (19.05.2021)

KeijoAldo

Kas tööandja saab sundida töötajaid vaktsineerima ja lõpetada töölepingud töötajatega, kes vaktsineerimisest keelduvad?

Sellest rääkisid LINDEBERGi õigusraadio saates vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige Aldo Vassar ning vandeadvokaat ja TalTechi meditsiiniõiguse õppejõud Keijo Lindeberg. Lisaks arutleti, kas ja millistel juhtudel võib ettevõtja keelduda klientide teenindamisest, kes on või ei ole vaktsineeritud ning kes vastutab vaktsineerimise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimete eest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Miks tuleb oluline leping advokaadil üle vaadata? (21.04.2021)

KeijoAldo

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg.

Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Sageli eelistatakse küsimused suuliselt „selgeks rääkida“, kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige kirjalikest kokkulepetest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Kas firma kohvimasina koju viimine võib lõppeda kriminaalkaristusega? (24.03.2021)

GregoriLauri

LINDEBERGi õigusraadio saates osalesid Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Lauri Talumäe ja Gregori Palm.

Teemaks olid olukorrad, kus ettevõtjate ja ettevõtete juhtide tegevus võib muutuda kriminaalseks. Juttu tehti kurikuulsast Mailis Repsi kohvimasina näitest, arutleti kui ohtlik on tegelikkuses tööandja vara kasutamine. Lisaks räägiti ettevõtte juhi ohtudest andmete esitamisel ja sellest, kuidas hoiduda firma päästmisel kelmusest.

Kuula saadet

LINDEBERGi õigusraadio: Millisel juhul eelistada saneerimist pankrotile? (27.01.2021)

KeijoUrmas

LINDEBERGi õigusraadio avasaates osalesid vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning pankrotihaldur ja Advokaadibüroo LINDEBERG nõunik Urmas Tross. Arutlusteemadeks oli mh, millal eelistada saneerimist pankrotile; kelle huve kaitseb paremini pankrot ja kelle huve saneerimine; mis on eduka saneerimismenetluse peamised takistused.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kui töösuhted lähevad sassi, tasub juristiga nõu pidada (26.11.2020)

AldoGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Gregori Palm käsitlesid Äripäeva Raadios keeruliste töösuhetega seotud probleeme, sh diskrimineerimist, töökiusu ja ahistamist.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Millal tasub kindlustusseltsi vastu kohtusse minna? (20.10.2020)

KardoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Kardo Karon ja Aldo Vassar käsitlesid Äripäeva Raadios kindlustusjuhtumitega seotud vaidlusi ja seda, millal tasub kindlustusseltsi vastu kohtusse pöörduda.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kuidas jagada kooselu lõppedes vara? (25.09.2020)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Aldo Vassar käsitlesid Äripäeva Raadios küsimust, mida peaksid pooled järgima nii abielu kui ka kooselu korral, et varajagamise probleeme võimalikult palju vältida. Samuti saab saates teada, kuidas vormistada varasuhted nii, et vältida ettevõtte ja muu vara nn kaaperdamist kooselu või abielu tulemusena.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kiuslikke naabreid ei tohi korterit müües mainimata jätta (29.07.2020)

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom tutvustas Äripäeva Raadios kinnisvara müümisega seotud probleeme ja kohtupraktikat. Ühtlasi leiab saatest soovitusi, kuidas koostada kinnisvara müügikuulutus nii, et vältida tulevikus vaidlusi ostjaga.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kuidas vältida kohtuvaidlusi ehitussektoris? (16.06.2020)

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom tutvustas Äripäeva Raadios ehitusõigusega seotud probleeme. Saates saavad vastuse ka küsimused, miks on oluline kõikide puuduste ja hilinemiste kohene kirjalik fikseerimine ning kuidas korrektselt vormistada tööde üleandmise akte.

Kuula saadet

Äripäeva Raadio: Kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel? (19.05.2020)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg tutvustasid Äripäeva Raadios laimuga ning samuti kahjunõuetega õngitsemisega seotud õiguslikke probleeme. Samuti räägiti sellest, kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel ning milline on tööandja vastutus, kui tema arvutivõrku on laimamiseks kasutatud.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Kohtus vaidlevad vanemad unustavad, kui kurnav on see lastele (30.01.2020)

KarinGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Karin Ploom ja Gregori Palm tutvustasid Delfi Tasku podcast’is LUUP perekonnaõigusega seotud peamisi probleeme, sh olukorda, kus vaidlus lapse üle võib tuua kaasa kriminaalmenetluse.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Raviviga ja luhtunud operatsioon ei pea jääma patsiendi õlule (19.12.2019)

KeijoGregori

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg ja Gregori Palm rääkisid Delfi Tasku podcast’is LUUP meditsiiniõiguse aktuaalsetest probleemidest, sh ravivigadest, teavitatud nõusoleku olulisusest ja arstide kriminaalõiguslikust vastutusest.

Kuula saadet

Delfi LUUP: Kas iga solvav kommentaar on laim? Kuidas võtta vastutusele laimajat? (21.11.2019)

KeijoAldo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg tutvustasid Delfi Tasku podcast’is LUUP, mida tänapäeval loetakse laimamiseks ja mille kohta võib kohus otsustada, et tegu on ebaõigete faktiväidete või väärtushinnangutega.

Kuula saadet