Pangandus- ja finantsõigus


Nõustame kliente pangandus- ja finantsõigust puudutavates küsimustes. Muuhulgas nõustame nii füüsilisest kui juriidilisest isikust kliente laene ning liisinguid puudutavates küsimustes, sh anname õigusalast nõu kinnisvara ja äriühingute omandamise ning erinevate projektide finantseerimist puudutavates küsimustes. Lisaks nõustame ja esindame kliente erinevaid finantseerimislepinguid puudutavatel läbirääkimistel.

Nõustame kliente ka äriühingute ning võlakohustuste restruktureerimisel.

Nõustame finantsteenuse pakkujaid (nt krediidiandjad, finantseerimisasutused jm) kohustuslike tegevuslubade taotlemise osas ning aitame läbi viia tegevusloa taotluse protsessi, sh aitame komplekteerida ja koostada tegevusloa taotluseks vajalikke dokumente.

Nõustame kliente ka pangandus- ja finantseerimisvaldkonnas läbiviidavates järelevalvemenetlustes ning esindame kliente suhtluses järelevalveasutustega.