Tööõigus


Iga tööandja ja töötaja on kohustatud järgima tööõigust puudutavaid reegleid. Esindame ja nõustame kliente tööõiguslikes küsimustes, sh:
– töölepingute koostamine ja sõlmimine;
– töövaidlused (kohtus ja töövaidluskomisjonis);
– töötaja vastutusega seotud küsimused;
– ettevõtte töökorralduse reeglite jm siseregulatsioonide koostamine;
– kollektiivlepingute sõlmimine;
– töölepingute individuaalne ja kollektiivne ülesütlemine;
– töö- ja elamislubade taotlemine;
– renditööjõuga seotud küsimused;
– läbirääkimised ametiühinguga;
– ühinemis- ja omandamistehingud ning restruktureerimised;
– ärisaladuse ja intellektuaalomandi kaitse.

Samuti pakume konsultatsioone töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. Nõustame kliente töökorralduslike reeglite, tööalaste tagatiste, töötervishoiu, tööohutuse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning aitame dokumentide koostamisel.