Planeeringud


Nõustame kliente erinevaid planeeringuid ja planeerimismenetlusi puudutavates küsimustes.

Nõustame kliente planeerimismenetluse algatamise taotluse koostamisel ning planeerimismenetluse raames kohaliku omavalitsusega peetavates läbirääkimistes. Nõustame kliente planeerimismenetluse raames sõlmitavate halduslepingute koostamisel ning halduslepingu tingimuste läbirääkimisel. Ka nõustame kliente riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt kooskõlastuste ja lubade taotlemisel.

Esindame kliente planeeringuid ja planeerimismenetlust puudutavates vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.