Perekonnaõigus


Perekonnaõiguse reguleerimisalasse jäävad abielust ja põlvnemisest tulenevad suhted, samuti eestkoste ja hooldusõigus. Perekonnaõiguslikud vaidlused ja küsimused on üldjuhul emotsionaalselt rasked, kiireloomulised ja delikaatsed. Probleemide lahendamine läbirääkimiste teel sageli ei õnnestu ning vajalik on asja lahendamine kohtu abil. Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus.

Näiteks:

– abieluvaralepingute sõlmimisel;

– abielu ja kooselu lõpetamisel ning lahutusjärgse ühisvara jagamisel (sh piiriüleses abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);

– laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;

– elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurendamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);

– elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel;

– laste isiku- ja varahoolduse küsimustes.

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid omavad suurt kogemust klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasa on Eesti kodanik ja teine välisriigi (näiteks Iirimaa) resident.

Rahvusvaheline lapserööv

Esindame kliente vaidlustes, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

Aitame esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.