Perekonnaõigus


Perekonnaõiguse reguleerimisalasse jäävad abielust ning põlvnemisest tulenevad suhted, samuti eestkoste ja hooldus. Perekonnaõiguslikud vaidlused ja küsimused on üldjuhul emotsionaalselt rasked, kiireloomulised ja delikaatsed. Sellest tulenevalt probleemide lahendamine tihti läbirääkimiste teel osapooltel ei õnnestu ning vajalik on asja lahendamine kohtu abil. Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus.

Näiteks:

– abieluvaralepingute sõlmimisel;

– abielu ja kooselu lõpetamisel ning lahutusjärgse ühisvara jagamisel (sh piiriülestes abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);

– laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;

– elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurenamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);

– elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel.

– laste isiku- ja varahooldus

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid omavad suurt kogemist klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasadest on Eesti kodanik ja teine abikaasa on välisriigi (näiteks Iirimaa) resident.

Rahvusvaheline lapserööv

Esindame kliente vaidlustes, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

Aitame esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.