Ahti Olesk

Nõunik


Peamised tegevusvaldkonnad

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus
Väärteomenetlus

Keeled

eesti, vene, inglise

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)
Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuhtimine (MA)
Sisekaitseakadeemia, politsei diplomiõpe
EV Politseiakadeemia

Karjäär

alates 2017 – Advokaadibüroo LINDEBERG, nõunik
Varasem:
Advokaadibüroo LMP, jurist
Politsei-ja Piirivalveameti KKP arendusbüroo, vanemanalüütik
Siseministeerium, nõunik
Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo Haapsalu kriminaalteenistus, politseikapten (valdkonna juht)
Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskond, vanemkomissar (kahe maakonna politseijuht)
Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskonna kriminaaltalitus, komissar (valdkonna juht)
Lääne Politseiprefektuuri kriminaalosakond, komissar (valdkonna juht)
Viljandi Politseiprefektuuri kriminaalosakond, politseijuhtivinspektor
Viljandi Politseiprefektuuri kriminaalpolitsei osakond, politseijuhtivinspektor
Politseiamet Keskkriminaalpolitsei, politseivaneminspektor
Viljandi Politseiprefektuuri kriminaalpolitsei, politseivaneminspektor
Viljandi Politseiprefektuuro kriminaalpolitsei, inspektor
Viljandi Politseiprefektuuri välipolitsei, kordnik

Publikatsioonid

“Jälitustegevus versus põhiõigused”- 09.03.2015

Kuuluvus

MTÜ Läänemaa Abikassa, asutaja/tegevliige
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, asutaja/tegevliige

Lisainfo

Arvestades pikaajalist praktilist kogemust, on Ahti spetsialiseerunud karistus- ja haldusõigusele.

Kriminaal- ja väärteomenetluste läbiviimisel peab Ahti oluliseks menetlusosaliste õiguste tagamist ning tõendite kogumise seaduslikkust. Erilist tähelepanu tuleb tõendite kogumisel, Ahti veendumise kohaselt, pöörata just jälitusmenetluse käigus kogutud tõenditele, sest nende kaudu on menetlusosaliste põhiõigustesse sekkumine kõige intensiivsem ja põhiõiguste rikkumise oht, praktilisest kogemisest tulenevalt, ka kõige levinum. Samuti on Ahti veendunud, et eesmärgiga vähendada kohtusüsteemi ülekoormatust süütegude menetlemisel, loobutakse menetlusosaliste poolt lihtmenetlustega nõustumise korral liiga kergekäeliselt oma õigustest ja vastutasuks saadakse näiline õigus rääkida kaasa karistuse suuruse määramisel.

Lisaks eeltoodule on Ahti edukalt osalenud nii kohtulike kui ka kohtuväliste vaidluste lahendamisel nõustajana perekonnaõiguse, haldusõiguse, lepinguõiguse ja tööõiguse valdkondades.

Vabal ajal meeldib Ahtile lugeda (elulood, õigusajalugu, juhtimisteooriad jne), reisida, käia teatris või lihtsalt viibida perega looduses.

Advokatuuriseaduse kohaselt jurist klientidele õigusteenust ei osuta, vaid abistab advokaati.