Ahti Olesk

Nõunik


Peamised tegevusvaldkonnad

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus
Väärteomenetlus

Keeled

eesti, vene, inglise

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)
Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuhtimine (MA)
Sisekaitseakadeemia, politsei diplomiõpe
EV Politseiakadeemia

Karjäär

alates 2017 – Advokaadibüroo LINDEBERG, nõunik

Varasem:
Advokaadibüroo LMP, jurist
Politsei- ja Piirivalveamet, vanemanalüütik
Siseministeerium, nõunik
Lääne Prefektuuri kriminaalbüroo Haapsalu kriminaalteenistus, politseikapten (valdkonna juht)
Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskond, vanemkomissar (kahe maakonna politseijuht)
Viljandi Politseiprefektuuri kriminaalosakond, juhtivinspektor
Politseiamet Keskkriminaalpolitsei, vaneminspektor
Viljandi Politseiprefektuuri kriminaalpolitsei, vaneminspektor

Publikatsioonid

“Jälitustegevus versus põhiõigused”- 09.03.2015

Kuuluvus

MTÜ Läänemaa Abikassa, asutaja / tegevliige
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, asutaja / tegevliige

Lisainfo

Arvestades pikaajalist praktilist kogemust, on Ahti Olesk spetsialiseerunud karistus- ja haldusõigusele. Kriminaal- ja väärteomenetluste läbiviimisel ja tõendite kogumisel tuleb erilist tähelepanu pöörata just jälitusmenetluse käigus kogutud tõenditele, sest nende kaudu on menetlusosaliste põhiõigustesse sekkumine kõige intensiivsem ja põhiõiguste rikkumise oht ka kõige levinum.

Ahti Olesk on edukalt osalenud nii kohtulike kui ka kohtuväliste vaidluste lahendamisel nõustajana perekonnaõiguse, haldusõiguse, lepinguõiguse ja tööõiguse valdkondades.

Advokatuuriseaduse kohaselt jurist klientidele õigusteenust ei osuta, vaid abistab advokaati.