Tarbijakaitse


Nõustame ja esindame kliente tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlustes, samuti järelevalveorganitega (Tarbijakaitseamet) tekkinud erimeelsuste lahendamisel.

Tarbijavaidlusi lahendab tarbijavaidluste komisjon. Komisjoni pädevuses on lahendada nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariik. Tarbijavaidluses saab otse maakohtusse pöörduda või teha seda siis, kui kaupleja või tarbija ei nõustu tarbijavaidluste komisjoni otsusega.

Praktikas esineb palju tarbijavaidlusi seoses kasutatud autode ostu ja müügiga. Tegemist on tehinguga, kus üks pool on ettevõtja ja teine tarbija. Nõustame ja esindame osapooli nii kasutatud autode ostu-müügi kui ka muudes tarbijavaidlustes.