Tarbijakaitse


Nõustame ja esindame kliente tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlustes, samuti järelevalveorganitega (Tarbijakaitseamet) tekkinud erimeelsuste lahendamisel.

Tarbijavaidlusi lahendab tarbijavaidluste komisjon. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis.  Tarbijavaidluse asjas saab ka otse maakohtusse pöörduda ning samuti ka siis, kui kaupleja või tarbija pole tarbijavaidluste komisjoni otsusega nõus.

Praktikas esineb palju tarbijavaidlusi seoses kasutatud autode müümise ja ostuga seonduvalt. Tegemist on kasutatud autode müümise ja ostmisega, kus üks pool on ettevõtja ja teine pool tarbija. Nõustame ja esindame osapooli nii kasutatud autode kui ka muudes tarbijavaidlustes.