E-kaubandus


Nõustame kliente kõikides e-kaubandusega seotud küsimustes.

Aitame klientidel taotleda e-kaubandusega tegelemiseks vajalikud load ja litsentsid, koostada e-poe kasutustingimused ning kaupade ostu-müügilepingud (sh tarnelepingud). Samuti abistame ja esindame nii müüjaid kui tarbijaid kauglepingust tulenevate ehk e-kaubandusega seotud vaidluste lahendamisel kohtuväliselt ja kohtus. Kindlasti saame aidata ka muudes e-kaubandusega seotud küsimustes, nt e-poest tellitud toote lepingutingimustele vastavuse või mittevastavuse vaidlustes.