Väärtpaberiõigus


Pakume õigusabi väärtpaberitega seotud küsimustes. Näiteks:
– väärtpaberiemissioonide läbiviimiseks vajalike dokumentide (tingimused, lepingud jm) koostamine;
– riskide hindamine ja maandamine;
– läbirääkimised reguleerivate asutustega;
– väärtpaberitest tulenevate vaidluste lahendamine.