Avalik õigus


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ja juristid omavad rohkelt kogemusi avaliku õigusega seotud küsimustes, eelkõige kohtuvaidlustes.

Nõustame kliente avalikku teenistust puudutavates küsimustes, haldusõiguslikes küsimustes, samuti rahvastiku- ja migratsiooniõiguse valdkonnas (sh elamisloa taotlemine). Esindame kliente tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlustes, samuti järelevalveorganitega tekkinud erimeelsuste lahendamisel.