Vaidluste lahendamine


Esindame oma kliente erinevate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt. Näiteks:
– aitame sõlmida kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppeid;
– peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks;
– esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades ning kaitseme väärteo- ja kriminaalasjades;
– esindame kliente vahekohtutes ning töövaidlus-, üüri- ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.


Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid

Gregori-Palm-Advokaadibüroo-LINDEBERG-2019

Gregori Palm
Advokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil:
 52 30 451
E-post: gregori.palm@lindeberg.legal

Gregori Palm vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Advokaadina on Gregori spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lisaks igapäevasele klientide kaitsmisele tegeleb ta ka kriminaalõiguse teadusliku poolega, olles mh kirjutanud kriminaalõiguse probleemide kohta artikli Juricica ajakirja, mis on ainus eestikeelne õigusteaduslik ajakiri.

Julia-Zaitseva-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Julia Zaitseva
Jurist

Telefon: 625 2000
Mobiil:
52 84 986
E-mail: julia.zaitseva@lindeberg.legal 

Julia abistab advokaate klientide kaitsmisel kriminaal- ja väärteoasjades. Hetkel on Julia omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Varem on ta läbinud praktikat Põhja Ringkonnaprokuratuuris nii alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude kui ka narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonnas. Samuti oli ta praktikant advokaadibüroos LINDEBERG, keskendudes eelkõige kriminaal- ja väärteomenetlusele.