Vaidluste lahendamine


Esindame oma kliente erinevate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt. Näiteks:
– aitame sõlmida kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppeid;
– peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks;
– esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades ning kaitseme väärteo- ja kriminaalasjades;
– esindame kliente vahekohtutes ning töövaidlus-, üüri- ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.


Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid

Gregori-Palm-Advokaadibüroo-LINDEBERG-2019

Gregori Palm
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil:
 52 30 451
E-post: gregori.palm@lindeberg.legal

Gregori Palm vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Vandeadvokaadina on Gregori spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lisaks igapäevasele klientide kaitsmisele tegeleb ta kriminaalõiguse teadusliku poolega ja on avaldanud erinevaid artikleid kriminaalõiguslikest probleemidest.

Julia-Zaitseva-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Julia Zaitseva
Jurist

Telefon: 625 2000
Mobiil:
52 84 986
E-mail: julia.zaitseva@lindeberg.legal 

Julia Zaitseva abistab advokaate klientide kaitsmisel kriminaal- ja väärteoasjades. Hetkel on ta omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Varem on Julia Zaitseva läbinud praktikat Põhja Ringkonnaprokuratuuris nii alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude kui ka narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonnas.