Mittetulundusühingud ja sihtasutused


Mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul on oluline teada, et ettevõtjaportaalis pole olemas standard põhikirja, mistõttu tuleb mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamisel koostada alati põhikiri ja asutamisleping. Põhikiri on iga organisatsiooni puhul kõige olulisem dokument, kuna põhikirjaga pannakse paika organisatsiooni struktuur, juhtimispõhimõtted ja otsuset vastuvõtmise kord. Asutamisel tehtud vead võivad seega oluliselt halvendada mittetulundusühingu või sihtasutuse toimimist.

Advokaadibüroo LINDEBERG aitab koostada mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirja ning asutamislepingu. Samuti aitame mittetulundusühinguid ja sihtasutusi igapäevaste küsimuste lahendamisel:

  • sisedokumentatsiooni korrektne vormistamine;
  • lepingute koostamine;
  • vaidlused kolmandate isikutega.