Kohtuvaidlused


Kohtuvaidlustele spetsialiseerunud advokaadibüroo

Kohtuvaidlused on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaatide kõige tugevamaks valdkonnaks.

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid omavad rohkelt kogemusi erinevate kohtuvaidluste lahendamisel. Esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades ning kaitseme väärteo- ja kriminaalasjades.

Meie erinevatele õiguse valdkondadele spetsialiseerinud advokaadid suudavad edukalt esindada kõiki liike kohtuvaidlustes. Meil on advokaadid, kes on spetsialiseerunud vaidlustes lahendamisele näiteks:

  • perekonna ja pärimisasjades;
  • lepingu- ja asjaõigusega seotud vaidlustes;
  • keerulistes äriõigusega seotud vaidlustes,
  • väga spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi nõudvates meditsiinivaidlustes,
  • keerukates kriminaal- ja väärteoasjades,
  • ehitusalaseid teadmisi nõudvates ehitus- ja planeerimisvaidlustes.

Tunnustatud kohtuadvokaadid

Kuigi meie advokaatidelt saab abi ka lepingute koostamisel, igapäevastes äri- ja ühinguõigusega seotud küsimustes ning seoses tehingute ettevalmistamisega, siis kõige tuntum on Advokaadibüroo LINDEBERG just kohtuvaidlustes, kus meie advokaadid on esindanud paljusid kliente ka kohtuvaidlustes, kus tehtud Riigikohtu lahendid on saanud Eesti õigussüsteemis olulisteks pretsedentideks.


Advokaadibüroo LINDEBERG kohtuvaidluste eksperdid


Aldo Vassar
Juhtivpartner/vandeadvokaat
Kohtuvaidluste valdkonna juht

Telefon: 625 2000
E-mail: aldo.vassar@lindeberg.legal 

Partner/vandeadvokaat Aldo Vassar on Advokaadibüroo LINDEBERG kohtuvaidluste valdkonna juht.

Väga kogenud vandeadvokaadina on tal rohkelt kogemusi vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtumenetlustes. Aldo peamisteks tegevusvaldkondadeks on klientide esindamine tsiviil- ja haldusasjades. Samuti tegleb Aldo võla- ja asjaõigusega (sh kaasomandiga seotud vaidlused), samuti pärimisõigusega.

Keijo Lindeberg
Juhtivpartner/vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
E-mail: keijo.lindeberg@lindeberg.legal 

Keijo Lindebergi peamised töövaldkonnad on äri-, ühingu- ja lepinguõigus, samuti on ta Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige. Väga kogenud vandeadvokaadina on tal rohkelt kogemusi vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtumenetlustes. Keijo Lindeberg tegeleb ka meditsiiniõigusega, samuti on ta Tallinna Tehnikaülikoolis meditsiiniõiguse õppejõud. Keijo Lindeberg on ka Tarbijavaidluste komisjoni liige, esindades Eesti E-kaubanduse Liitu.

Karin Ploom
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
E-mail: karin.ploom@lindeberg.legal 

Vandeadvokaat Karin Ploom on kogenud kohtuadvokaat. Karin esindab kliente ehituse-, planeerimise ja riigihangetega seotud vaidlustes, kus Karin Ploom on ka hinnatud lektor koolitustel. Vandeadvokaat Karin Ploom on eelkjõige spetsialiseerunud klientidele esindamisele tsiviilkohtumenetluses (lepingutega seotud vaidlused, kaasomandi vaidlused, perekonnaõigusega seotud vaidlused), kuid Karin kaitseb kliente ka majanduskuritegudega seotud kohtuasjades.

Lauri Talumäe
Advokaat

Telefon: 625 2000
E-post: lauri.talumae@lindeberg.legal

Kogenud kohtuadvokaat Lauri Talumäe vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Endise prokurörina ning tänase advokaadina on Lauri Talumäe spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lauri on hinnatud advokaat maksu- ja majanduskuritegude asjades, kuna Lauri Talumäe vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG ka maksuõiguse valdkonna eest. Lisaks on Lauril aastatepikkune kogemus ettevõtluses, mistõttu tunneb ta hästi ettevõtlust ning ettevõtlust reguleerivaid õigusakte.