Juhtorgani liikmete vastutus


Nõustame äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusega seotud küsimustes. Näiteks:
– koostame juhatuse ning nõukogu liikme lepingud;
– juhendame juhtorgani liikmeid äriühingu igapäevaste tehingute ja ka igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemisel;
– nõustame juhtorgani liikmetega seotud vaidluste lahendamisel;
– esindame juhtorgani liikme tsiviilõigusliku vastutusega seotud tsiviilasjades (juhtorgani liikmete vastu nõuete esitamine);
– kaitseme juhtorgani liikme karistusõigusliku vastutusega seotud kriminaalasjades.