Publikatsioonid


Birgit Bergsoni ja Aldo Vassari artikkel “Tööõnnetus ja vastutus”

30.08.2021 Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tuleb tähele panna, et tööõnnetusena ei käsitleta tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “Vaktsiinide kõrvaltoimed – kes vastutab?”

26.08.2021 COVID-19 massvaktsineerimisega on aktuaalseks muutunud küsimused ravimite kõrvaltoimetest ning võimalikust vastutusest. Vaktsiin on samuti ravim, kuuludes immunoloogiliste ravimite hulka. Lisaks on igal ravimil alati kõrvaltoimed ehk ka vaktsiinide kõrvaltoimete avastamises pole midagi üllatavat. Siinse artikli eesmärk on analüüsida küsimust, kas ja millistel juhtudel on võimalik vastutus seoses ilmnenud vaktsiini kõrvaltoimetega. Tervishoiuteenuse...
Loe edasi...

Praktikant Meri-Ly Karjuse ja vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Kuidas kindlustada ennast abieluvälise kooselu lõppemisel”

05.07.2021 Igapäevaselt inimesed reeglina ei pööra erilist tähelepanu üksikisikute poolt valitud kooselu vormile, küll aga nõuab seadus eristamist. Kui õigeaegselt ei mõelda kooselu õiguslikele tagajärgedele, siis võib kooselu lõppedes leida üks osapool ennast olukorrast, kus temale ei kuulu ükski senise ühise varana käsitletud varaese. Käesoleval hetkel eristab seadus kolme vormi kooselu:...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel “Kuidas toimub lähedase ümbermatmine?”

18.05.2021 Lähedase kaotus on kahtlemata raske ja emotsionaalne kogemus, kuid samavõrd keeruline ja raske võib olla olukord, kus teatud ajal peale kurba sündmust tuleb lahkunu ümber matta. Arvestades ümbermatmise hingelist keerulisust võiks eeldada, et vähemalt õigusakti tasandil on kõik inimese jaoks võimalikult lihtsaks ja selgeks tehtud. Kahjuks see aga täna...
Loe edasi...

Advokaat Gregori Palmi arvamusartikkel “Kuriteo kvalifikatsiooni muutmine”

31.03.2021 Täna kuulutas kohus otsuse, millega mõistis Saaremaa surmakutsariks tituleeritud Andres Reinarti süüdi mõrvas. Juba enne kohtuotsuse kuulutamist põhjustas see kriminaalasi kõneainet nii avalikkuses kui ka juristkonna siseselt. Viimast eelkõige põhjusel, et viidatud kriminaalasjas ei süüdistata Andres Reinarti mitte liiklusnõuete rikkumises joobeseisundis, millega on põhjustatud kahe või enama inimese surm,...
Loe edasi...

Milline on hea suhtluskord ja kas 50-50 suhtluskord on mõeldav? Intervjuu advokaat Kardo Karoniga

29.03.2021 Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kardo Karon tegeleb perelepitusega. Perelepitus on oluline, et vältida nii ajaliselt kui ka rahaliselt kulukat kohtuprotsessi, kusjuures ka lepitusprotsessi ajal seatakse esikohale laste huvid. Olete öelnud, et perelepituse põhilised vaidlusküsimused on laste hooldusõigus ja suhtluskord, laste elatisraha, elukoht ning igapäevane elukorraldus -  trennid ja huviringid. Mis juhul...
Loe edasi...

Keijo Lindebergi ja Aldo Vassari artikkel “Lihtne lahendus puuküürnike probleemile”

08.03.2021 2021. a jaanuaris jõustusid Eesti seadusandluses mitmed võlaõigusseaduse muudatused, mis täiendavad üürilepingu regulatsiooni. Kahjuks ei ole tänaseni muudetud puuküürnikest vabanemise regulatsiooni ning ainus võimalus puuküürniku väljatõstmiseks on pikk kohtumenetlus. Eesti tsiviilkohtumenetlus on üldjuhul ajamahukas ning maakohtul kulub lahendi tegemiseks keskmiselt üks aasta. Sageli järgneb sellele menetlus ringkonnakohtus või ka Riigikohtus...
Loe edasi...

Tarbijavaidluste komisjoni 2020. a lahendite kokkuvõte

26.02.2021 Advokaadibüroo LINDEBERG on koostanud ülevaate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjoni olulisematest 2020. a lahenditest seoses e-kaubandusega ning jagab praktilisi soovitusi, mis aitavad vältida vaidlusi kauplejate ja tarbijate vahel. Kuigi e-ostlemine oli juba enne koroonaviiruse levikut eestlaste hulgas populaarne, on distantsi hoidmine ja eneseisolatsioon kasvatanud Eesti e-poodidest ostjaid...
Loe edasi...

Urmas Trossi ja Aldo Vassari artikkel “Saneerimine – plaan A, kompromiss pankrotimenetluses – plaan B”

13.02.2021 Saneerimine – plaan A, kompromiss pankrotimenetluses – plaan B Saneerimine ja pankrotimenetluse raames kompromissi sõlmimine võib toimuda nii kohtuväliselt kui ka kohtuliku menetluse raames. Kui pooled on jõudnud küsimuste lahendamises ühisele arusaamale, siis võib alati kohtuvälise kokkuleppe sõlmida, kuid üldjuhul see eeldab, et kokku leppivate osapoolte arv on väike. Kohtumenetluses pakutakse...
Loe edasi...

Advokaat Aldo Vassar tutvustab olulisi seadusemuudatusi, mis lisavad üürnikule kohustusi

12.02.2021 Pärnu Postimehe veebiväljaandes on avaldatud artikkel „Seadusemuudatus paneb üürnikule kohustusi juurde“, milles Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Aldo Vassar tutvustab käesoleval aastal jõustunud olulisi muudatusi üürileandja ja üürniku suhetes. Näiteks võib uue seaduse järgi korteriomanik nõuda üüriliselt leppetrahvi, pangalaenu või remondifondi tasumist. Aldo Vassari hinnangul olid seadusemuudatused vajalikud, sest varasem võlaõigusseadus oli...
Loe edasi...