Publikatsioonid


Advokaat Merili Laansoo artikkel “Keskmise töötasuga seonduvad kohustused”

Artikkel käsitleb tööandja kohustusi seoses keskmise töötasu maksmisega ja selle arvestamisega. Oluline on eristada olukordi, mis seonduvad konkreetse töötaja keskmise töötasuga ning tööandja kohustusega tagada nõutava töötasu, näiteks valdkonna keskmise maksmine. Esimesel juhul omavad tähtsust konkreetsed kokkulepped tööandja ja töötaja vahel, teisel juhul aga üldisemad õigusaktid, lepingud ja üleriiklikult kogutud...
Loe edasi...

Lauri Talumäe ja Keijo Lindebergi artikkel “Firmamatjate teenus võib anda tagurpidiefekti”

Need, kes on lugenud Franz Kafka ajatut teost „Protsess“, teavad, kuidas kohtumaalijast Titorelli kirjeldab raamatu peategelasele Josef K-le, et õigusmõistmises on kolm taktikat: tõeline õigeksmõistmine, näiline õigeksmõistmine ja venitamine. Firmamatjad pakuvad seda viimast - venitamist. Ettekujutus, et nende abil saab pääseda pankrotistunud äriga seotud vastutusest, näiteks saada näiline õigeksmõistmine, on...
Loe edasi...

Advokaat Kristina Ivanova artikkel “Korteriomaniku õigus kasutada parkimisala kaardiga ja kaardita”

Parkimiskohtade nappus ja sellest tulenevad vaidlused on muutunud järjest tavalisemaks probleemiks korteriühistutele. On tavapärane, et korteriühistu kasutab parkimise korraldamiseks operaatorfirma teenust, kelle ülesandeks on mh järelevalve parkimistingimuste täitmise üle ja vajadusel õiguskaitsevahendite rakendamine. Korteriühistute parkimiskorralduse osas on aga Riigikohus teinud värske lahendi. Nimelt Riigikohtu tsiviilkolleegium täpsustas 21. veebruaril 2024. a tsiviilasjas...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Streikivatele õpetajatele tohib palka maksta”

Riiklik lepitaja Harri Taliga on visanud õhku alusetu väite, nagu oleks näiteks Tallinna poolt õpetajatele [2024. aasta jaanuarisse kavandatud streigi ajal] palga maksmine seadusevastane. Tegelikult räägib seadus midagi hoopis muud. KOV-i poolt streigi ajal õpetajatele palga edasi maksmine pole keelatud. Kuigi kollektiivse töötüli lahendamise seadus (KTTLS) ütleb, et streigi aja...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Kas häkkerid varastasid ka sinu isadustesti? Juba täna võid kahjuraha küsida”

22.12.2023 Eelmisel nädalal tuli avalikuks, et geenitestimise ettevõttest Asper Biogene lekkisid umbes 10 000 inimese isiku- ja terviseandmed. Kurikaelte ohvriks langesid muuhulgas inimeste isadus- ja geneetiliste haiguste testide tulemused ning on teada, et kurjategijad tegelevad väljapressimisega. Need asjaolud annavad juba täna kannatanutele õiguse nõuda kahjuhüvitist. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab, et igal...
Loe edasi...

Advokaadid Kirke Vaino ja Gregori Palm on Eesti inimõiguste aruande kaasautorid

Eesti Inimõiguste Keskus avaldas värske inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid Eestis aastatel 2022-2023. Aruande 1. peatüki „Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld“ autorid on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kirke Vaino ja vandeadvokaat Gregori Palm. Autorid toovad aruandes esile, et Eesti kinnipidamis- ja hoolekandeasutusi painab professionaalse tööjõu nappus, mis omakorda...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi ja advokaat Kristiina Tauli artikkel “Inimelu ei maksa üle 30 000 euro”

1. juulil 2024. a jõustub 2022. a aprillis vastu võetud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Juba vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääva ajavahemiku pinnalt saab järeldada, et oodata on olulisi muudatusi tervishoiuteenuse osutaja ja ehk ka tervishoiutöötaja vastutust reguleerivas süsteemis. Artikkel keskendubki mõningatele tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse (TOKVS) vastuvõtmisest ajendatud...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Gregori Palmi kommentaar arvamusartiklile “Nõusolekuta seks on vägistamine”

27.07.2023 avaldati Eesti Päevalehes Joanna Veeremaa arvamusartikkel „Nõusolekuta seks on vägistamine“. Nõustun autoriga, et nõusolekuta seks on vägistamine. Kurb reaalsus on see, et paljud vägistamisohvrid ei julge politsei poole üldse pöörduda ning mitte alati ei suuda ka kriminaalmenetlus õiglust jalule seada. Õiguseksperdid on kaua pead vaevanud, kuidas seda reaalsust...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe artikkel “Tulumaks – mis muutub?”

1. jaanuaril 2024 jõustuvas tulumaksuseaduse muutmise seaduses puudutab tavalist tööinimest ilmselt kõige enam see, et kaotatakse täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ning võimalus arvata maha abikaasa kasutamata maksuvaba tulu ja eluasemelaenu intressid. Vastu saadakse ühtlane maksuvabastus. Tulumaksumäär tõuseb senise 20% pealt 22%-le. Ettevõtjat puudutab enim aga see, et kaotatakse...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “MTÜ revisjon on väga madal usaldusväärsuse tagatis”

10.07.2023 Delfi lemmikloomaportaalis ilmunud artiklis „Loomadega tegelevad MTÜd võiksid rahaasjus teistele eeskujuks olla“ märkis Andres Raid, et usaldada tuleks heategevusorganisatsioone, millel on revident. Selle väitega ei saa kahjuks nõustuda, sest revisjonikomisjoni olemasolu on vaid üks väike komponent heategevusorganisatsioonide usaldusväärsuse hindamisel. Raidi artikkel tugineb eelkõige MTÜ Pesaleidja näitele. Seega lähtun ka alljärgnevas...
Loe edasi...