Publikatsioonid


Tarbijavaidluste komisjoni 2020. a lahendite kokkuvõte

26.02.2021 Advokaadibüroo LINDEBERG on koostanud ülevaate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjoni olulisematest 2020. a lahenditest seoses e-kaubandusega ning jagab praktilisi soovitusi, mis aitavad vältida vaidlusi kauplejate ja tarbijate vahel. Kuigi e-ostlemine oli juba enne koroonaviiruse levikut eestlaste hulgas populaarne, on distantsi hoidmine ja eneseisolatsioon kasvatanud Eesti e-poodidest ostjaid...
Loe edasi...

Urmas Trossi ja Aldo Vassari artikkel “Saneerimine – plaan A, kompromiss pankrotimenetluses – plaan B”

13.02.2021 Saneerimine – plaan A, kompromiss pankrotimenetluses – plaan B Saneerimine ja pankrotimenetluse raames kompromissi sõlmimine võib toimuda nii kohtuväliselt kui ka kohtuliku menetluse raames. Kui pooled on jõudnud küsimuste lahendamises ühisele arusaamale, siis võib alati kohtuvälise kokkuleppe sõlmida, kuid üldjuhul see eeldab, et kokku leppivate osapoolte arv on väike. Kohtumenetluses pakutakse...
Loe edasi...

Advokaat Aldo Vassar tutvustab olulisi seadusemuudatusi, mis lisavad üürnikule kohustusi

12.02.2021 Pärnu Postimehe veebiväljaandes on avaldatud artikkel „Seadusemuudatus paneb üürnikule kohustusi juurde“, milles Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Aldo Vassar tutvustab käesoleval aastal jõustunud olulisi muudatusi üürileandja ja üürniku suhetes. Näiteks võib uue seaduse järgi korteriomanik nõuda üüriliselt leppetrahvi, pangalaenu või remondifondi tasumist. Aldo Vassari hinnangul olid seadusemuudatused vajalikud, sest varasem võlaõigusseadus oli...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe artikkel “Faktooring: mida tasub teada?”

05.02.2021 Vara veel öelda, kas 2020. aasta majanduskriis on leidnud lõpu, ent on üsna selge, et möödunud aasta oli ettevõtjatele kurnav. Käibe vähenemine ja tööjõukulude püsimine sõi ära paljude ettevõtjate käibevahendid. Üks käepärasemaid võimalusi rohkemate käibevahendite vabastamiseks on faktooring. Tänavu on selle huvilisi kindlasti rohkem kui varem. Näiteks viimasele majanduskriisile eelneval...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel perelepitusest

16.11.2020 Perekonnas ettetulevad ning lahutusega lõppevad konfliktid on kurnavad ja ebameeldivad igale osalisele, kuid enamasti jäävad suurimateks kannatajateks just lapsed. Kui lahkhelidele oma jõududega lahenduste leidmine on jõudnud ummikseisu, võib abi olla professionaalsest perelepitusest. Perelepituseks nimetatakse perekonnaõiguse advokaadi pakutavat professionaalset teenust pereliikmete tülide ja lahkhelide rahumeelseks lahendamiseks. Lepitaja rollis advokaat on ...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel “Veosekindlustus – kellele ja miks?”

04.11.2020 Veosekindlustuse sõlmimise puhul on oluline meeles pidada, et kindlustusega kaasneva katte täpset ulatust ja mahtu saab paika panna kindlustuslepingu sõlmimisele eelnevate läbirääkimiste käigus, kirjutab advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kardo Karon. Eesti transpordi ettevõtted veavad iga päeva tuhandeid veoseid maanteedel, veel ja mujal. Sealjuures on nii kauba saatja, saaja kui ka vedaja...
Loe edasi...

Advokaat Gregori Palmi artikkel küberpettustest

21.09.2020 Internetis võib teadagi sattuda pettuste ohvriks. Halval juhul annavad nõrgast paroolist või mõnest muust lohakusest esmajoones märku tühjaks tehtud pangakonto või kaaperdatud sotsiaalmeediakonto. Seda tüüpi pettuste ohvriks ei ole meeldiv langeda, kuid vähemalt saab ohver sellest ruttu teada ning saab astuda samme, et midagi sellist ei korduks. Alljärgnevalt toon välja...
Loe edasi...

Advokaat Karin Ploomi artikkel ,, Pere ja Kodu ” veebis

Laste hooldusõiguse ja suhtluskorra vaidlused on kahtlemata ühed emotsionaalsemad kohtuvaidlused. Paraku on kohtuvaidlust laste eest sisuliselt võimatu peita, kuivõrd nii lastekaitseametnik kui ka lapsele määratud advokaat peavad lapsega kohtuma ning välja selgitama lapse seisukoha. Kuidas lahutades lapsi säästa ja pääseda varalisest ebavõrdsusest? Meie advokaat Karin Ploom lahkab Pere ja Kodu artiklis...
Loe edasi...

Johanna Rähn – Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel vastu võetud õigusaktid

26.09.2019 Igasugune vahekohtumenetluses tehtud otsus kuulub hilisemale tunnustamisele kohtus.  Riigikogu uus koosseis pidas 4. aprillil avaistungi ja rahva esinduskogu töö seadustega alles algab. Selle artiklis tutvustame tähtsaid õigusakte, mis võeti vastu Riigikogu XIII koosseisu viimastel korralistel istungitel. Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus Seadus võeti vastu 20. veebruaril 2019. a ja jõustus...
Loe edasi...

Johanna Rähn – Ülevaade seadustest

24.09.2019 Masintöödeldav arve avaliku sektoriga arveldamisel muutub kohustuslikuks.  Viimastel töönädalatelt võttis eelmine Riigikogu vastu hulgaliselt seadusi ja seadusemuudatusi, millega kaasneb ka paljude varem kehtinud seaduste muutumine. Seekordses artiklis tutvustame mõnd nüanssi, mis kujundab praegu Eesti õigusruumi. Raamatupidamise seaduse muutmise seadus  20. veebruaril 2019 võttis riigikogu vastu raamatupidamise muutmise seaduse, mis hakkab kehtima 01....
Loe edasi...