Publikatsioonid


Vandeadvokaat Aldo Vassari ja jurist Grete Palli artikkel “Isikuandmed artiklites ei vanane”

07.09.2022 2022. aasta juunis tegi Tallinna Halduskohus olulise lahendi, millega tühistas Andmekaitse Inspektsiooni otsuse Eesti meediaväljaande osas järelevalvemenetluse lõpetamiseks ja kohustas Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvemenetlust jätkama. Vaidlus keskendus küsimusele, kas meediaväljaandel on õigus jätkuvalt avaldada isikuandmeid vanades ja nn arhiveeritud artiklites, mis pole enam aktuaalsed, kuid sisaldavad jätkuvalt inimeste isikuandmeid. Eesmärgipärasus ja minimaalsus Kui...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Aldo Vassari artikkel “Facebooki reeglitest ringkirjaga ei pääse, ainus võimalus on kasutamine lõpetada”

05.01.2022 Viimastel nädalatel on Facebookis kulutulena liikvele läinud postitus, mille eesmärk on keelata sotsiaalmeediahiiul oma fotosid ja sõnumeid jagada või avalikustada. Postituses väidetakse, et pärast seda kui Facebooki omanikettevõte nime vahetas, muutusid ka privaatsusreeglid ja juhul kui postitust edasi ei kopeerita, antakse sellega suhtlusvõrgustikule nõusolek oma andmeid kasutada ja neid avalikustada. Advokaadibüroo...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel “Uus aasta – uus elatise regulatsioon”

29.12.2021 1. jaanuaril 2022 jõustuvad perekonnaseaduse muudatused, millega muudetakse senist elatise regulatsiooni. Suurim muutus on see, et elatise suurus ei ole enam seotud miinimumpalgaga. Osaliselt muutuvad ka elatise suuruse kindlaks määramise alused, mis omakorda tekitab küsimusi, kuidas elatise nõudmine ja suuruse määramine edaspidi toimub ning kas ja kuidas on uuest...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Ilja Sipari artikkel “Ühisvara jagamine ja ühisvaraks olev äriühing”

18.10.2021 Ühisvara jagamine on sageli väga ajamahukas toiming, kuid põhjalikke õiguslikke vaidlusi ei teki kohtuvaidluste käigus eriti sageli. Mõningatel juhtudel vaidlevad pooled selle üle, kas ese kuulub ühisvara hulka või oli abikaasa lahusvara, kuid põhiliseks vaidluse esemeks on ikkagi konkreetsete varaesemete jagamine eksabikaasade vahel ning vara väärtus. Olukord muutub oluliselt keerulisemaks...
Loe edasi...

Birgit Bergsoni ja Aldo Vassari artikkel “Tööõnnetus ja vastutus”

30.08.2021 Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tuleb tähele panna, et tööõnnetusena ei käsitleta tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “Vaktsiinide kõrvaltoimed – kes vastutab?”

26.08.2021 COVID-19 massvaktsineerimisega on aktuaalseks muutunud küsimused ravimite kõrvaltoimetest ning võimalikust vastutusest. Vaktsiin on samuti ravim, kuuludes immunoloogiliste ravimite hulka. Lisaks on igal ravimil alati kõrvaltoimed ehk ka vaktsiinide kõrvaltoimete avastamises pole midagi üllatavat. Siinse artikli eesmärk on analüüsida küsimust, kas ja millistel juhtudel on võimalik vastutus seoses ilmnenud vaktsiini kõrvaltoimetega. Tervishoiuteenuse...
Loe edasi...

Praktikant Meri-Ly Karjuse ja vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Kuidas kindlustada ennast abieluvälise kooselu lõppemisel”

05.07.2021 Igapäevaselt inimesed reeglina ei pööra erilist tähelepanu üksikisikute poolt valitud kooselu vormile, küll aga nõuab seadus eristamist. Kui õigeaegselt ei mõelda kooselu õiguslikele tagajärgedele, siis võib kooselu lõppedes leida üks osapool ennast olukorrast, kus temale ei kuulu ükski senise ühise varana käsitletud varaese. Käesoleval hetkel eristab seadus kolme vormi kooselu:...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel “Kuidas toimub lähedase ümbermatmine?”

18.05.2021 Lähedase kaotus on kahtlemata raske ja emotsionaalne kogemus, kuid samavõrd keeruline ja raske võib olla olukord, kus teatud ajal peale kurba sündmust tuleb lahkunu ümber matta. Arvestades ümbermatmise hingelist keerulisust võiks eeldada, et vähemalt õigusakti tasandil on kõik inimese jaoks võimalikult lihtsaks ja selgeks tehtud. Kahjuks see aga täna...
Loe edasi...

Advokaat Gregori Palmi arvamusartikkel “Kuriteo kvalifikatsiooni muutmine”

31.03.2021 Täna kuulutas kohus otsuse, millega mõistis Saaremaa surmakutsariks tituleeritud Andres Reinarti süüdi mõrvas. Juba enne kohtuotsuse kuulutamist põhjustas see kriminaalasi kõneainet nii avalikkuses kui ka juristkonna siseselt. Viimast eelkõige põhjusel, et viidatud kriminaalasjas ei süüdistata Andres Reinarti mitte liiklusnõuete rikkumises joobeseisundis, millega on põhjustatud kahe või enama inimese surm,...
Loe edasi...

Milline on hea suhtluskord ja kas 50-50 suhtluskord on mõeldav? Intervjuu advokaat Kardo Karoniga

29.03.2021 Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kardo Karon tegeleb perelepitusega. Perelepitus on oluline, et vältida nii ajaliselt kui ka rahaliselt kulukat kohtuprotsessi, kusjuures ka lepitusprotsessi ajal seatakse esikohale laste huvid. Olete öelnud, et perelepituse põhilised vaidlusküsimused on laste hooldusõigus ja suhtluskord, laste elatisraha, elukoht ning igapäevane elukorraldus -  trennid ja huviringid. Mis juhul...
Loe edasi...