Publikatsioonid


Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Streikivatele õpetajatele tohib palka maksta”

Riiklik lepitaja Harri Taliga on visanud õhku alusetu väite, nagu oleks näiteks Tallinna poolt õpetajatele [2024. aasta jaanuarisse kavandatud streigi ajal] palga maksmine seadusevastane. Tegelikult räägib seadus midagi hoopis muud. KOV-i poolt streigi ajal õpetajatele palga edasi maksmine pole keelatud. Kuigi kollektiivse töötüli lahendamise seadus (KTTLS) ütleb, et streigi aja...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Kas häkkerid varastasid ka sinu isadustesti? Juba täna võid kahjuraha küsida”

22.12.2023 Eelmisel nädalal tuli avalikuks, et geenitestimise ettevõttest Asper Biogene lekkisid umbes 10 000 inimese isiku- ja terviseandmed. Kurikaelte ohvriks langesid muuhulgas inimeste isadus- ja geneetiliste haiguste testide tulemused ning on teada, et kurjategijad tegelevad väljapressimisega. Need asjaolud annavad juba täna kannatanutele õiguse nõuda kahjuhüvitist. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab, et igal...
Loe edasi...

Advokaadid Kirke Vaino ja Gregori Palm on Eesti inimõiguste aruande kaasautorid

Eesti Inimõiguste Keskus avaldas värske inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid Eestis aastatel 2022-2023. Aruande 1. peatüki „Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld“ autorid on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kirke Vaino ja vandeadvokaat Gregori Palm. Autorid toovad aruandes esile, et Eesti kinnipidamis- ja hoolekandeasutusi painab professionaalse tööjõu nappus, mis omakorda...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi ja advokaat Kristiina Tauli artikkel “Inimelu ei maksa üle 30 000 euro”

1. juulil 2024. a jõustub 2022. a aprillis vastu võetud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Juba vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääva ajavahemiku pinnalt saab järeldada, et oodata on olulisi muudatusi tervishoiuteenuse osutaja ja ehk ka tervishoiutöötaja vastutust reguleerivas süsteemis. Artikkel keskendubki mõningatele tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse (TOKVS) vastuvõtmisest ajendatud...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Gregori Palmi kommentaar arvamusartiklile “Nõusolekuta seks on vägistamine”

27.07.2023 avaldati Eesti Päevalehes Joanna Veeremaa arvamusartikkel „Nõusolekuta seks on vägistamine“. Nõustun autoriga, et nõusolekuta seks on vägistamine. Kurb reaalsus on see, et paljud vägistamisohvrid ei julge politsei poole üldse pöörduda ning mitte alati ei suuda ka kriminaalmenetlus õiglust jalule seada. Õiguseksperdid on kaua pead vaevanud, kuidas seda reaalsust...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe artikkel “Tulumaks – mis muutub?”

1. jaanuaril 2024 jõustuvas tulumaksuseaduse muutmise seaduses puudutab tavalist tööinimest ilmselt kõige enam see, et kaotatakse täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ning võimalus arvata maha abikaasa kasutamata maksuvaba tulu ja eluasemelaenu intressid. Vastu saadakse ühtlane maksuvabastus. Tulumaksumäär tõuseb senise 20% pealt 22%-le. Ettevõtjat puudutab enim aga see, et kaotatakse...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “MTÜ revisjon on väga madal usaldusväärsuse tagatis”

10.07.2023 Delfi lemmikloomaportaalis ilmunud artiklis „Loomadega tegelevad MTÜd võiksid rahaasjus teistele eeskujuks olla“ märkis Andres Raid, et usaldada tuleks heategevusorganisatsioone, millel on revident. Selle väitega ei saa kahjuks nõustuda, sest revisjonikomisjoni olemasolu on vaid üks väike komponent heategevusorganisatsioonide usaldusväärsuse hindamisel. Raidi artikkel tugineb eelkõige MTÜ Pesaleidja näitele. Seega lähtun ka alljärgnevas...
Loe edasi...

Advokaat Kirke Vaino arvamusartikkel “Krüptoraha töötasuna: väheteatud võimalus investeerida väiksema maksukoormusega”

Krüptoraha algseks eesmärgiks saab pidada alternatiivi pakkumist tavarahale, selle sõltumatust pankadest ning võimalust teha tehinguid üle maailma võrdlemisi väikeste tehingutasudega. Käesoleval ajal nähakse krüptoraha siiski peamiselt ühe investeerimisvõimalusena. Varem või hiljem seisab iga krüptoinvestor küsimuse ees, kuidas tuleb krüptorahaga tehtud tehinguid deklareerida ning mida võtta arvesse krüptoraha tehingute maksustamisel. Krüptorahal...
Loe edasi...

Jurist Kristina Ivanova ja vandeadvokaat Gregori Palmi artikkel “Korruptsioon on ametivõimu kuritarvitamine”

Rahvusvaheline riskianalüüsi ettevõte Global Risk Profile (GRP) koostab perioodiliselt üleilmseid korruptsioonitaseme hinnanguid. 2022. aasta seisuga on Eesti selles tabelis viiendal kohal, olles Põhjamaade järel üks vähim korrumpeerunud riik maailmas. Siiski võib Eestis aktiivselt uudiseid lugedes jääda mulje, et selline kohapaigutus on liialt optimistlik. Sellist muljet võib süvendada tõsiasi, et inimesed...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Annetusi koguvate organisatsioonide hea tava”

10.05.2023 MTÜ Slava Ukraini skandaal on paratamatult kahjustanud rohkemal või vähemal määral kõiki Eestis tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis koguvad annetusi. See ei pea aga olema annetuste kogumise lõpp, vaid tuleks võtta Eesti mittetulundussektori ühe arenguetapina. On selgunud, et paljudel Eesti heategevusorganisatsioonidel on tekkinud võimekus koguda suurtes summades annetusi, mis on ju...
Loe edasi...