Publikatsioonid


Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Eestis kehtestati karistuslik kahjuhüvitis”

Alates 2023. a märtsist kehtib töölepinguseaduse säte, mis ütleb, et kui töötajaga öeldakse tööleping õigusvastaselt üles, siis kahjuhüvitise mõistmisel ei arvestata seadusesätteid, mis räägivad kahju hüvitamise eesmärgist ja ulatusest. Töötajale tuleb siis peaaegu igal juhul maksta hüvitisena kolme kuu keskmine palk. Kohus võib seda enda äranägemisel muuta, arvestades üksnes...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi ja advokaat Kristiina Tauli artikkel “Vähemusaktsionäride õigus nõuda kasumi jaotamist”

12.04.2023 Iga aktsionäri peamine eesmärk aktsiaseltsis osaluse omamisel on saada dividendi, mis on ka õiguskirjanduses tunnustatud põhimõte. Seepärast ei ole ka väheoluline küsimus, millistel tingimustel dividendide saamise õigus tekib. Omaette probleemina ei ole ära kadunud küsimus selle kohta, kas ja millistel juhtudel võiksid vähemusaktsionärid nõuda kasumi jaotamist. Just sellele küsimusele on...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “Uus rekord laimuvaidlustes: Rahulolematu patsiendi Facebook’i postituse eest nõuab ilukirurgia kliinik kümneid tuhandeid eurosid, mis seab ohtu patsiendi ja tema alaealiste laste kodu”

31.03.2023 Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, mis kajastab Advokaadibüroo LINDEBERG kliendi kohtuvaidlust ArtiaClinic’uga. Artiklis nimetatakse teda Mariaks. Maria pöördus ArtiaClinic’u poole sooviga rindu korrigeerida, neid veidi tõsta ja täita. Operatsiooni teostas dr Katrin Krüünvald. Pärast operatsiooni oli rindade kuju erinev ning ArtiaClinic teostas tasuta kordusoperatsiooni. Ka kordusoperatsioon ei lahendanud Maria hinnangul...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Gregori Palmi arvamusartikkel “Seadusandjal on viimane aeg kohelda sõltlasi nii nagu Märt Avandit”

13.02.2023 Viimase nädala meediamaastikku domineeris arutelu Märt Avandi ja tema kokaiinisõltuvuse üle. Reedel, 10. veebruaril ütles sõna sekka ka Politsei- ja Piirivalveamet. Lühidalt kinnitas Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, et narkovastase võitluse eesmärk pole karistada sõltlasi, vaid piirata narkootikumide kättesaadavust. Tegemist on ääretult mõistliku lähenemisega. Ehkki isiklikult täielikult nõustun, et...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Gregori Palmi arvamusartikkel “Eesti kriminaalpoliitika ei arvesta noorte psüühiliste probleemidega”

08.02.2023 8. veebruaril 2023 ilmus ajalehes Eesti Ekspress artikkel noormehest, kes erinevate vaimse tervise probleemide tõttu sattus pahandustesse ja avastas, et Eesti kriminaalpoliitika ei paku sisuliselt mingeid võimalusi probleemide ületamiseks ning seaduskuulekale teele suunamiseks. Peamine mõttekoht seisneb selles, et narkosõltuvuse puhul tähendab tihti vaid üks libastumine seda, et seaduse silmis...
Loe edasi...

Advokaat Merili Laansoo artikkel “Kokkulepped on varalise vastutuse sõlmpunkt”

05.01.2023 Tööülesannete täitmiseks annab tööandja sageli oma vara töötaja kasutusse. Mõlemal poolel on oluline teada, kes ja millises määras vara hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest vastutab ning kuidas tuleks vormistada vara üleandmine ja kuidas toimida, kui vara saab kahjustatud. Esmalt väärib märkimist, et üldjuhul on vastutuse tekkimise eelduseks kohustuse rikkumine. Seega...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Aldo Vassari ja jurist Grete Palli artikkel “Isikuandmed artiklites ei vanane”

07.09.2022 2022. aasta juunis tegi Tallinna Halduskohus olulise lahendi, millega tühistas Andmekaitse Inspektsiooni otsuse Eesti meediaväljaande osas järelevalvemenetluse lõpetamiseks ja kohustas Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvemenetlust jätkama. Vaidlus keskendus küsimusele, kas meediaväljaandel on õigus jätkuvalt avaldada isikuandmeid vanades ja nn arhiveeritud artiklites, mis pole enam aktuaalsed, kuid sisaldavad jätkuvalt inimeste isikuandmeid. Eesmärgipärasus ja minimaalsus Kui...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi ja jurist Kirke Vaino artikkel “Äriregistri seadus ja olulisemad muudatused äriseadustikus”

20.06.2022 2022. aasta aprillis võttis Riigikogu vastu äriregistri seaduse (edaspidi: ÄRS), mis toob kaasa mitmed olulised muudatused. Seaduse jõustumine on jagatud kolme etappi – seaduse üldine jõustumistähtaeg on 1. veebruar 2023. a, osanike nimekirja muudatused jõustuvad 1. septembril 2023. a ning ärinime broneerimine ja kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus 1. märtsil...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Aldo Vassari artikkel “Facebooki reeglitest ringkirjaga ei pääse, ainus võimalus on kasutamine lõpetada”

05.01.2022 Viimastel nädalatel on Facebookis kulutulena liikvele läinud postitus, mille eesmärk on keelata sotsiaalmeediahiiul oma fotosid ja sõnumeid jagada või avalikustada. Postituses väidetakse, et pärast seda kui Facebooki omanikettevõte nime vahetas, muutusid ka privaatsusreeglid ja juhul kui postitust edasi ei kopeerita, antakse sellega suhtlusvõrgustikule nõusolek oma andmeid kasutada ja neid avalikustada. Advokaadibüroo...
Loe edasi...

Advokaat Kardo Karoni artikkel “Uus aasta – uus elatise regulatsioon”

29.12.2021 1. jaanuaril 2022 jõustuvad perekonnaseaduse muudatused, millega muudetakse senist elatise regulatsiooni. Suurim muutus on see, et elatise suurus ei ole enam seotud miinimumpalgaga. Osaliselt muutuvad ka elatise suuruse kindlaks määramise alused, mis omakorda tekitab küsimusi, kuidas elatise nõudmine ja suuruse määramine edaspidi toimub ning kas ja kuidas on uuest...
Loe edasi...