Publikatsioonid


Jurist Kristina Ivanova ja vandeadvokaat Gregori Palmi artikkel “Korruptsioon on ametivõimu kuritarvitamine”

Rahvusvaheline riskianalüüsi ettevõte Global Risk Profile (GRP) koostab perioodiliselt üleilmseid korruptsioonitaseme hinnanguid. 2022. aasta seisuga on Eesti selles tabelis viiendal kohal, olles Põhjamaade järel üks vähim korrumpeerunud riik maailmas. Siiski võib Eestis aktiivselt uudiseid lugedes jääda mulje, et selline kohapaigutus on liialt optimistlik. Sellist muljet võib süvendada tõsiasi, et inimesed...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Annetusi koguvate organisatsioonide hea tava”

10.05.2023 MTÜ Slava Ukraini skandaal on paratamatult kahjustanud rohkemal või vähemal määral kõiki Eestis tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis koguvad annetusi. See ei pea aga olema annetuste kogumise lõpp, vaid tuleks võtta Eesti mittetulundussektori ühe arenguetapina. On selgunud, et paljudel Eesti heategevusorganisatsioonidel on tekkinud võimekus koguda suurtes summades annetusi, mis on ju...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Äritüli meenutab perekonna purunemist”

09.05.2023 Äriõigus ja perekonnaõigus on esmapilgul kaks äärmiselt erinevat valdkonda, millel ühisosad puuduvad. Kui aga mõelda sellele, milliste emotsioonidega äriühinguid sageli asutatakse ja milliseid vigu tehakse, siis võib avastada, et sarnasused on ootamatult suured. Ei ole vahet, kas tegemist on elukaaslaste või abikaasadega, perekonnaõiguse advokaatide soovitused on samad: kõik kokkulepped...
Loe edasi...

Advokaat Merili Laansoo artikkel “Millal saab lapsevanema juhtimisõigust piirata?”

05.05.2023 Juba alates 2016. aastast on elatise mittemaksmise korral olnud võimalus piirata erinevate lubade, sh mootorsõiduki juhtimisõigust. Juhtimisõiguse piiramise üle otsustab maakohus. Tegemist on kohtu kaalutlusotsusega, mis tähendab, et kohus peab igal üksikul juhul hindama, kas õiguste piiramine aitab konkreetse juhtumi puhul väljamõistetud elatise maksmisele kaasa. Kohus peab kaaluma, kas...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Eesti heategevusorganisatsioonidel ongi lihtne annetusi vasakule suunata”

03.05.2023 MTÜ Slava Ukraini skandaali positiivne külg on, et see juhib tähelepanu probleemile, mille lahendamiseks pole aastaid astutud ühtegi sammu: Eestis on palju heategevusorganisatsioone, millel on tekkinud võime koguda suurtes summades annetusi, kuid mille tegevus on sageli läbipaistmatu ja annetuste kasutamise üle ei tehta järelevalvet. Probleemi kirjeldamiseks on alljärgnevalt toodud kolme...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi arvamusartikkel “Vastuvõetamatud hüvitised – raske tervisekahju eest 5000, laimu eest 15 000 ning surma põhjustamise eest 30 000 eurot”

27.04.2023 Sel nädalal on palju tähelepanu saanud Harju Maakohtu lahend, millega vandeadvokaat Paul Kereselt mõisteti peaminister Kaja Kallase kasuks välja kahjuhüvitis summas 15 000 eurot, kuna kohtu hinnangul esitas Keres Kallase suhtes valeväiteid. Kui võtta seisukoht, et 15 000 euro suurune hüvitis teise inimese laimamise ehk tema suhtes valeväidete esitamise eest on õiglane,...
Loe edasi...

Advokaat Lauri Talumäe arvamusartikkel “Eestis kehtestati karistuslik kahjuhüvitis”

Alates 2023. a märtsist kehtib töölepinguseaduse säte, mis ütleb, et kui töötajaga öeldakse tööleping õigusvastaselt üles, siis kahjuhüvitise mõistmisel ei arvestata seadusesätteid, mis räägivad kahju hüvitamise eesmärgist ja ulatusest. Töötajale tuleb siis peaaegu igal juhul maksta hüvitisena kolme kuu keskmine palk. Kohus võib seda enda äranägemisel muuta, arvestades üksnes...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi ja advokaat Kristiina Tauli artikkel “Vähemusaktsionäride õigus nõuda kasumi jaotamist”

12.04.2023 Iga aktsionäri peamine eesmärk aktsiaseltsis osaluse omamisel on saada dividendi, mis on ka õiguskirjanduses tunnustatud põhimõte. Seepärast ei ole ka väheoluline küsimus, millistel tingimustel dividendide saamise õigus tekib. Omaette probleemina ei ole ära kadunud küsimus selle kohta, kas ja millistel juhtudel võiksid vähemusaktsionärid nõuda kasumi jaotamist. Just sellele küsimusele on...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “Uus rekord laimuvaidlustes: Rahulolematu patsiendi Facebook’i postituse eest nõuab ilukirurgia kliinik kümneid tuhandeid eurosid, mis seab ohtu patsiendi ja tema alaealiste laste kodu”

31.03.2023 Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, mis kajastab Advokaadibüroo LINDEBERG kliendi kohtuvaidlust ArtiaClinic’uga. Artiklis nimetatakse teda Mariaks. Maria pöördus ArtiaClinic’u poole sooviga rindu korrigeerida, neid veidi tõsta ja täita. Operatsiooni teostas dr Katrin Krüünvald. Pärast operatsiooni oli rindade kuju erinev ning ArtiaClinic teostas tasuta kordusoperatsiooni. Ka kordusoperatsioon ei lahendanud Maria hinnangul...
Loe edasi...

Vandeadvokaat Gregori Palmi arvamusartikkel “Seadusandjal on viimane aeg kohelda sõltlasi nii nagu Märt Avandit”

13.02.2023 Viimase nädala meediamaastikku domineeris arutelu Märt Avandi ja tema kokaiinisõltuvuse üle. Reedel, 10. veebruaril ütles sõna sekka ka Politsei- ja Piirivalveamet. Lühidalt kinnitas Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel, et narkovastase võitluse eesmärk pole karistada sõltlasi, vaid piirata narkootikumide kättesaadavust. Tegemist on ääretult mõistliku lähenemisega. Ehkki isiklikult täielikult nõustun, et...
Loe edasi...