Advokaadid Kirke Vaino ja Gregori Palm on Eesti inimõiguste aruande kaasautorid

Kirke Vaino

Eesti Inimõiguste Keskus avaldas värske inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid Eestis aastatel 2022-2023. Aruande 1. peatüki „Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld“ autorid on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Kirke Vaino ja vandeadvokaat Gregori Palm.

Autorid toovad aruandes esile, et Eesti kinnipidamis- ja hoolekandeasutusi painab professionaalse tööjõu nappus, mis omakorda mõjub negatiivselt asutuste teenuse kvaliteedile. Psüühikahäiretega vangide õiguste kaitse vanglas on endiselt probleemne. Positiivse poole pealt on mitmed kinnipidamiskohad tänaseks renoveeritud või tegutsevad värskelt valminud hoonetes.

Gregori Palm

Loe pikemalt:

https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2024/piinamise-ebainimlikult-voi-alandavalt-kohtlemise-ja-karistamise-keeld/

Eesti Inimõiguste Keskuse visioon aastaks 2025 on, et Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. Eesti inimõiguste aruannet on avaldatud alates 2007. aastast.