Laimuga seotud vaidlused


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid esindavad nii laimu ohvriks langenud inimesi kui ka kliente, kelle vastu on esitatud väidetava laimamise eest alusetu kahjunõue.

Meie advokaadibüroo ei pea eetiliseks kahjunõuetega õngitsemist ning me ei esinda inimesi, kes soovivad esitada kahjunõudeid üksnes tulu teenimise eesmärgil.

Laimamine jaguneb õiguslikult kaheks:

  • Ebaõigete faktiväidete avaldamine – tegemist on faktiga, mille tõelevastavust saab kontrollida;
  • Ebakohaste väärtushinnangute avaldamine – tegemist ei ole faktiga, vaid hinnanguga inimese käitumisele.

Ebaõiged faktiväited

Ebaõige faktiväite avaldamisega on tegemist olukorraga, kus keegi esitab konkreetse väite, mille tõelevastavust on võimalik kontrollida. Ebaõige faktiväite avaldamine võib olla otsene või kaudne.

Otsese väite puhul öeldakse konkreetselt, millise faktiga on tegemist. Kaudse väite puhul jäetakse mulje, et mingi asjaolu on selline.

Ebaõige faktiväite avaldamisel saab kannatanu nõuda avaldajalt lisaks kahju hüvitamisele andmete faktiväite ümberlükkamist või paranduse avaldamist. Kannatanu saab ebaõige faktiväite ümberlükkamist nõuda ka siis, kui avaldamine oli iseenesest õiguspärane. Andmete ümberlükkamist saab nõuda samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus need avaldati. Näiteks kui isiku kohta on andmed avaldatud meediaväljaandes, siis saab nõuda nende ümberlükkamist samas meediaväljaandes.

Ebakohased väärtushinnangud

Ebakohane väärtushinnang tähendab igapäevakeeles solvangut. See aga ei tähenda, et iga solvangu näol on tegemist nii tõsise vahejuhtumiga, et õiguslikult oleks võimalik midagi ette võtta. Ebakohase väärtushinnangu avaldamise ehk solvamise õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel. Kohtupraktikas on leitud, et õigusvastasuse tuvastamisel tuleb lähtuda erinevate kaitstud hüvede ja huvide võrdlevast hindamisest.

Kohtupraktikas on üldtunnustatud seisukoht, et faktiväide on põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus ja väärus on kohtumenetluses tõendatav. Väärtushinnangu tõesust või väärust ei ole aga võimalik tõendada. Negatiivne hinnang saab olla isiku au teotav üksnes siis, kui isik ei ole oma tegevusega andnud põhjust niisuguse hinnangu tekkimiseks.

Advokaadibüroo LINDEBERG laimuga seotud vaidluste eksperdid


Aldo-Vassar-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Aldo Vassar
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil: 59 18 40 88
E-post: aldo.vassar@lindeberg.legal

Aldo Vassar on kogenud kohtuadvokaat, kes esindab kliente laimuga seotud vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Aldo Vassar on tutvustanud laimuga seotud õiguslikke probleeme nii Äripäeva raadios kui ka Delfi saates Luup.

Keijo-Lindeberg-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Keijo Lindeberg
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil: 56 66 38 96
E-post: keijo.lindeberg@lindeberg.legal

Keijo Lindeberg on Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner, kelle põhiline tegevusvaldkond on vaidluste lahendamine nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses. Keijo Lindeberg on kantud ka Eesti Advokatuuri ametlikku vandeadvokaatidest lepitajate nimekirja.

Meedias rohkem tähelepanu saanud nn laimuga seotud vaidlustest võib esile tuua Tartu Ülikooli õppejõu ja üliõpilase vahelise vaidluse, kus Keijo Lindeberg esindas edukalt üliõpilast. Loe lisaks

Keijo Lindebergi jaoks on väga oluline sõnavabaduse kaitsmine ning ta on esindanud mitmeid inimesi, kellelt on üritatud kahjunõuetega õngitsemise kaudu raha välja petta.

Karin-Ploom-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Karin Ploom
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil: 52 37 829
E-post: karin.ploom@lindeberg.legal

Kogenud kohtuadvokaadina on Karin Ploom spetsialiseerunud eelkõige vaidluste lahendamisele kohtuväliselt ja kohtus.