Ülevaade


Advokaadibüroo LINDEBERG on klassikaline advokaadibüroo, mis pakub õigusteenuseid kõigis peamistes õiguse valdkondades.

Meie klientideks on nii äriühingud, eraisikud kui ka avalik sektor. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele, et pakkuda klientidele kvaliteetseimat teenust.

Tugev meeskond

Advokaadibüroo LINDEBERG meeskond on moodustatud lähtudes eesmärgist pakkuda enda klientidele kvaliteetseimat õigusteenust. Sageli vajavad kliendid nõustamist mitmes erinevas valdkonnas – näiteks ärinõustamist ja lepingute koostamist, aga ka esindamist ühisvara jagamisel ning laste hooldusõigusega või pärimisega seotud vaidlustes. Erinevalt paljudest teistest advokaadibüroodest, pakub Advokaadibüroo LINDEBERG klientidele nö täisteenust – klient saab kõigi probleemide osas abi ühest büroost, ega pea iga vaidluse jaoks otsima eraldi advokaadibürood, kes tema probleemiga tegeleks.

Vastutustunne

Advokaadibüroo LINDEBERG peab väga oluliseks vastutustundlikku ettevõtlust. See tähendab seda, et konkreetse kliendi huvide kaitseks teevad meie advokaadid alati kõik võimaliku, kuid lisaks panustab Advokaadibüroo LINDEBERG ka ühiskonda. Mh pakub Advokaadibüroo LINDEBERG tasuta õigusteenuseid mitmele heategevusorganisatsioonile, samuti panustame palju üliõpilaste haridusse.