Transpordi- ja mereõigus, rahvusvaheline kaubandus


Nõustame ja esindame kliente transpordi- ja mereõiguse ning rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimustes. Näiteks:
– merinõuete ja merivõlgadega seotud vaidlustes;
– laevade arestimisel;
– vedaja vastuste küsimustes;
– rahvusvaheliste kaupade autoveolepingute (CMR-lepingute) sõlmimisel ja täitmisel;
– kindlustusega seotud küsimustes;
– vaidluste lahendamisel kohtuväliselt, kohtus ja vahekohtus.