Advokaadibüroo LINDEBERG


Advokaadibüroo LINDEBERG on klassikaline advokaadibüroo, mis pakub õigusteenuseid kõigis peamistes õigusvaldkondades. Meie klientideks on nii äriühingud, eraisikud kui ka avalik sektor. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele, et pakkuda klientidele kvaliteetseimat teenust.

Hinnatud kohtuvaidluste advokaadid

Kuigi meie advokaatidelt saab abi ka lepingute koostamisel, igapäevastes äri- ja ühinguõigusega seotud küsimustes ning seoses tehingute ettevalmistamisega, siis kõige tuntum on Advokaadibüroo LINDEBERG just kohtuvaidlustes, kus meie advokaadid on esindanud paljusid kliente ka kohtuvaidlustes, kus tehtud Riigikohtu lahendid on saanud Eesti õigussüsteemis olulisteks pretsedentideks.

Lisainfo kohtuvaidluste kohta.

Tunnustatud advokaadid

Advokaadibüroo LINDEBERG on Eesti E-kaubanduse Liidu ametlik õiguspartner. Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana ka Tarbijavaidluste komisjoni liige. Samuti on vandeadvokaat Keijo Lindeberg Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige.

Meie advokaatide nõuandeid saab tasuta kuulata LINDEBERGi õigusraadio podcast’is, samuti Äripäeva Raadio saates Teabevara tund.

Aastatepikkused kogemused praktikas ja tugev teaduslik taust

Meie advokaadid omavad rohkelt kogemusi õiguspraktikas, mida täiendavad teadustöö kogemused. Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg tegutseb 2018. a algusest Tallinna Tehnikaülikoolis meditsiiniõiguse õppejõuna ning ta on õpetanud ka Tallinna Majanduskoolis lepinguõigust. Advokaadibüroo LINDEBERG partner ja vandeadvokaat Aldo Vassar annab alates 2021. a Tallinna Majanduskoolis võlaõiguse lektor.