Karistusõigus ja kriminaalmenetlus


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades, näiteks:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuriteod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod.

Samuti esindame kriminaalasjades kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

Erinevate ekspertide kaasamine

Sageli on vajalik kaasata kliendi kaitsmisesse lisaks kriminaalõigusega tegelevale advokaadile ka konkreetse kuriteoga seotud spetsiifilise valdkonna ekspert. Näiteks võib tuua järgmised valdkonnad:

  • Meditsiiniõigus – väga spetsiifiline õiguse valdkond ning meditsiiniga seotud kuritegude puhul on alati mõistlik kaasata kliendi kaitsmisesse meditsiiniõigusega tegelev advokaat. Advokaadibüroo LINDEBERG meditsiiniõiguse ekspert on vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on mh Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.
  • Majandus- ja finantskuriteod – tegemist on valdkonnaga, kus kliendi edukas kaitsmine eeldab lisaks kriminaalmenetluse tundmisele ka äriõigusega seotud spetsiifilistes küsimustes orienteerumist. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ja juristid omavad rohkelt kogemusi erinevate äriõigusega seotud probleemide lahendamisel.

Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid


Lauri-Talumae-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Lauri Talumäe
Advokaat

Telefon: 625 2000
E-post: lauri.talumae@lindeberg.legal

Lauri Talumäe peamised tegevusvaldkonnad on kriminaalmenetlus ja väärteoasjad, samuti majanduskuriteod.