Karistusõigus ja kriminaalmenetlus


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades, näiteks:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuriteod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod.

Samuti esindame kriminaalasjades kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

Erinevate ekspertide kaasamine

Sageli on vajalik kaasata kliendi kaitsmisesse lisaks kriminaalõigusega tegelevale advokaadile ka konkreetse kuriteoga seotud spetsiifilise valdkonna ekspert. Näiteks võib tuua järgmised valdkonnad:

  • Meditsiiniõigus – väga spetsiifiline õiguse valdkond ning meditsiiniga seotud kuritegude puhul on alati mõistlik kaasata kliendi kaitsmisesse meditsiiniõigusega tegelev advokaat. Advokaadibüroo LINDEBERG meditsiiniõiguse ekspert on vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on mh Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.
  • Majandus- ja finantskuriteod – tegemist on valdkonnaga, kus kliendi edukas kaitsmine eeldab lisaks kriminaalmenetluse tundmisele ka äriõigusega seotud spetsiifilistes küsimustes orienteerumist. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ja juristid omavad rohkelt kogemusi erinevate äriõigusega seotud probleemide lahendamisel.

Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid


Gregori-Palm-Advokaadibüroo-LINDEBERG-2019

Gregori Palm
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil:
 52 30 451
E-post: gregori.palm@lindeberg.legal

Gregori Palm vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Vandeadvokaadina on Gregori Palm spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lisaks tegeleb ta kriminaalõiguse teadusliku poolega ja on kirjutanud erinevaid artikleid kriminaalõiguslikest probleemidest.

Ilja-Sipari-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Ilja Sipari
Vandeadvokaat

Telefon: 625 2000
E-post: ilja.sipari@lindeberg.legal

Ilja Sipari peamised tegevusvaldkonnad on kriminaalmenetlus ja väärteoasjad, samuti majanduskuriteod.

Lauri-Talumae-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Lauri Talumäe
Advokaat

Telefon: 625 2000
E-post: lauri.talumae@lindeberg.legal

Lauri Talumäe peamised tegevusvaldkonnad on kriminaalmenetlus ja väärteoasjad, samuti majanduskuriteod.

Julia-Zaitseva-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Julia Zaitseva
Jurist

Telefon: 625 2000
Mobiil:
52 84 986
E-post: julia.zaitseva@lindeberg.legal 

Julia Zaitseva abistab advokaate klientide kaitsmisel kriminaal- ja väärteoasjades. Hetkel on omandamisel magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Julia Zaitsevale pakub suurt huvi kriminaalõiguse valdkond ja ta on kirjutanud uurimistööd lähisuhtevägivalla menetlus- ja karistuspraktika teemal.