Karistusõigus ja kriminaalmenetlus


Kaitseme kliente kõikides kriminaalasjades, näiteks:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuriteod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod.

Samuti esindame kriminaalasjades kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

Erinevate ekspertide kaasamine

Sageli on vajalik kaasata kliendi kaitsmisesse lisaks kriminaalõigusega tegelevale advokaadile ka konkreetse kuriteoga seotud spetsiifilise valdkonna ekspert. Näiteks võib tuua järgmised valdkonnad:

  • Meditsiiniõigus – Meditsiiniõigus on väga spetsiifiline õiguse valdkond ning meditsiiniga seotud kuritegude puhul on alati mõistlik kaasata kliendi kaitsmisesse meditsiiniõigusega tegelev advokaat. Advokaadibüroo LINDEBERG meditsiiniõiguse ekspert on vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on mh Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.
  • Majandus- ja finantskuriteod – Jällegi on tegemist valdkonnaga, kus kliendi edukas kaitsmine eeldab lisaks kriminaalmenetluse tundmisele ka äriõigusega seotud spetsiifilistes küsimustes orienteerumist. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ja juristid omavad rohkelt kogemusi erinevate äriõigusega seotud probleemide lahendamisel.