Karistusõigus ja kriminaalmenetlus


Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades, näiteks:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuriteod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod.

Samuti esindame kriminaalasjades kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

Erinevate ekspertide kaasamine

Sageli on vajalik kaasata kliendi kaitsmisesse lisaks kriminaalõigusega tegelevale advokaadile ka konkreetse kuriteoga seotud spetsiifilise valdkonna ekspert. Näiteks võib tuua järgmised valdkonnad:

  • Meditsiiniõigus – Meditsiiniõigus on väga spetsiifiline õiguse valdkond ning meditsiiniga seotud kuritegude puhul on alati mõistlik kaasata kliendi kaitsmisesse meditsiiniõigusega tegelev advokaat. Advokaadibüroo LINDEBERG meditsiiniõiguse ekspert on vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on mh Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.
  • Majandus- ja finantskuriteod – Jällegi on tegemist valdkonnaga, kus kliendi edukas kaitsmine eeldab lisaks kriminaalmenetluse tundmisele ka äriõigusega seotud spetsiifilistes küsimustes orienteerumist. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ja juristid omavad rohkelt kogemusi erinevate äriõigusega seotud probleemide lahendamisel.

Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid


Gregori-Palm-Advokaadibüroo-LINDEBERG-2019

Gregori Palm
Advokaat

Telefon: 625 2000
Mobiil:
 52 30 451
E-post: gregori.palm@lindeberg.legal

Gregori Palm vastutab Advokaadibüroos LINDEBERG kriminaal- ja väärteoasjade valdkonna eest.

Advokaadina on Gregori spetsialiseerunud klientide kaitsmisele kriminaalasjades ja väärteoasjades. Lisaks igapäevasele klientide kaitsmisele tegeleb ta ka kriminaalõiguse teadusliku poolega, olles mh kirjutanud kriminaalõiguse probleemide kohta artikli Juricica ajakirja, mis on ainus eestikeelne õigusteaduslik ajakiri.

Julia-Zaitseva-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Julia Zaitseva
Jurist

Telefon: 625 2000
Mobiil:
52 84 986
E-mail: julia.zaitseva@lindeberg.legal 

Julia abistab advokaate klientide kaitsmisel kriminaal- ja väärteoasjades. Hetkel on Julia omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Varem on ta läbinud praktikat Põhja Ringkonnaprokuratuuris nii alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude kui ka narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonnas. Samuti oli ta praktikant advokaadibüroos LINDEBERG, keskendudes eelkõige kriminaal- ja väärteomenetlusele.