Meditsiiniõigus ja ravimid


Abistame kliente kõigis meditsiiniteenuste ja ravimitega seotud küsimustes.

Ravivead

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt ebakvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisega seotud kahjunõuete esitamisel ning lahendamisel.

Esteetilis-plastilise kirurgiaga seotud vaidlused

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt vaidlustes, kus patsient pole rahul esteetilis-plastilise kirurgia operatsiooniga saavutatud esteetiline tulemusega.

Ravi rahastamise lepingud

Esindame raviteenuse osutajaid ravi rahastamise lepingute sõlmimisel ja täitmisel Haigekassaga tekkinud vaidlustes.

Ravimiõigus

Nõustame kliente müügilubade, ravimiuuringute, intellektuaalse omandi ja ravimite ostmisega seotud küsimustes.