Haldusmenetlus


Nõustame oma kliente kõikides haldusõigusega seotud küsimustes ning esindame kliente nii avaliku võimu esindajatega suhtlemisel kui ka kohtus.

Selleks, et hoida ära kulukaid kohtuvaidlusi ja tagada kliendi õiguste parim kaitse, esindame vajadusel kliente juba enne haldusakti andmist toimuvates haldusmenetlustes ning suhtluses haldusorganiga, et tagada kliendi õiguste parim kaitse.

Kui on juba haldusakt välja antud, aitame kliendil vaidlustada haldusmenetluses antud haldusakte ehk esindame kliente vaidemenetluses. Lisaks esindame kliente halduskohtus haldusaktide või haldusorgani toimingute vaidlustamisel.

Nõustame kliente ka kõikides halduslepingutega seonduvates küsimustes. Sealhulgas halduslepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega seotud küsimustes. Lisaks esindame kliente ka halduskohtus halduslepingust tõusetuvate vaidluste lahendamisel.