Vastutustundlik ettevõtlus


Advokaadibüroo LINDEBERG väärtustab vastutustundlikku ettevõtlust ja on seadnud endale eesmärgiks olla õigusteenuste turul vastutustundliku ettevõtluse rakendamisel suunanäitajaks. Nagu kahel varasemal aastal, nii ka 2020. aastal pälvis LINDEBERG vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldtaseme märgise.

logo_vef_2020_Kuld_horis-350

Vastutustundlik ettevõtlus (Corporate Social Responsibility – CSR) tähendab majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme integreerimist ettevõtte juhtimises ja tegevuses, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

Vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõtluse rakendamisel Advokaadibüroo LINDEBERG:

 • Pakub klientidele täisteenindust õigusvaldkondades, kus meil on kogemus ja pädevus;
 • Seab esikohale kliendi huvid ning leiab klientide probleemidel lahenduse lähtudes iga kliendi eripäradest;
 • Peab klientide nõustamisel lisaks parimatele õiguslikele lahendustele silmas ka klientide ettevõtte jätkusuutlikkust, kliendisuhete hoidmist ja edukat turul toimimist;
 • Peab oluliseks õigusabi kiiret kättesaadavust, tegemata seejuures järeleandmisi õigusabi kvaliteedis;
 • Väärtustab oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades;
 • Arvestab igapäevaselt ettevõtte töös mõjudega, mida avaldame nii ühiskonnale kui ka keskkonnale;
 • Pakub klientidele Fairtrade märgisega tooteid;
 • Kaasab oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid ning arvestame nende huvide ja ootustega.
 Lisainfo: www.csr.ee

Motiveeritud ja kompetentsed töötajad on meie suurim väärtus. Töötajate motiveerimiseks:

 • Korraldame regulaarselt ühisüritusi;
 • Toetame töötajate sportlikku eluviisi;
 • Tasume heade tulemuste korral tulemustasu;
 • Pakume pikaajalistele töötajatele lisapuhkust.

Advokaatide ja juristide kompetentsuse tagamiseks osalevad Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid ning juristid regulaarselt koolitustel ja seminaridel.

Mõistlik töökoormus

Oleme seisukohal, et kvaliteetset õigusteenust suudavad pakkuda üksnes töötajad, kes on puhanud ja töötavad mõistliku koormusega. Seetõttu jälgime pidevalt, et meie advokaatide ja juristide töökoormus oleks mõistlik.

Usume, et Advokaadibüroo LINDEBERG töötajatel peab olema lisaks tööle ka eraelu ning hobid ehk pidevad ületunnid pole jätkusuutlikud. Lisaks on liigne töökoormus peamine eksimuste tekkimise põhjus ehk pidevad ületunnid mõjuvad õigusabi kvaliteedile väga negatiivselt.

Puhanud, motiveeritud ja kompetentsed advokaadid ning juristid on Advokaadibüroo LINDEBERG poolt pakutava kvaliteetse õigusteenused aluseks.

Panustame Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastesse ning kutsume üliõpilasi Advokaadibüroosse LINDEBERG praktikale. Praktika käigus tutvuvad üliõpilased advokaadibüroo igapäevatööga, advokaadi elukutse praktilise poolega ning saavad ülikooli omandatud teadmisi reaalsete kaasuste lahendamisel rakendada.

Erinevalt paljudest teistest advokaadibüroodest on lisaks magistriõppe ja bakalaureuseõppe 3. aasta üliõpilastele oodatud Advokaadibürosse LINDEBERG praktikale ka bakalaureuseõppe 2. aasta üliõpilased.