Lepingu- ja võlaõigus


Lepinguõigus

Nõustame kliente lepinguid puudutavates küsimustes. Muuhulgas nõustame kliente lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel, lepingute koostamisel ning sõlmimisel ja ka lepingu täitmist ning rikkumist puudutavates küsimustes. Koostame ka lepingute õiguslikke analüüse, eesmärgiga kaardistada peamiseid riske ning neid maandada.

Lisaks nõustame kliente lepingust tulenvate nõuete osas ning aitame kliendil oma nõuded maksma panna.

Esindame kliente lepingutest tulenevates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses.

Lepinguvälised võlasuhted

Nõustame kliente lepinguväliseid võlasuhteid puudutavates küsimustes. Muuhulgas nõustame kliente nii alusetu rikastumise, käsundita asjaajamise kui ka õigusvastase kahju tekitamise olukordade osas.

Esindame kliente lepinguvälistest võlasuhetest tulenevates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses.