Pankrot ja saneerimine


Tihtipeale tuleb äris ette, et realiseeruvad negatiivsed riskid ning kui äriühingul pole piisavalt varasid, et võlausaldajate nõuded rahuldada ja tekib püsiv maksejõuetus, siis kuulutatakse välja äriühingu pankrot ning võlausaldajate nõuded rahuldatakse sel juhul pankrotimenetluses.

Lisaks on Eestis võimalik ettevõttel taotleda ka äriühingu saneerimist, mille käigus toimub võlausaldajate nõuete ümberkujundamine ning mille eesmärgiks on äriühingu likviidsuse taastamine ja tegevuse jätkamine.

Esindame nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke pankrotimenetluses ja ka saneerimismenetluses ning nendega seonduvates kohtumenetlustes.  Anname klientidele nõu erinevates maksejõuetust puudutavates küsimustes, muuhulgas nõustame võlausaldajaid ka enne võlgniku pankrotimenetlust või saneerimismenetlust, et maandada riske ning tagada võlausaldaja huvide parim kaitse juba enne kui võlgniku pankrot välja kuulutatakse.

Lisaks abistame kliente võlgade restruktureerimisel, äriühingute likvideerimisel ja ümberkujundamisel.