Karin Ploom

Vandeadvokaat

Peamised tegevusvaldkonnad

Ehitus ja planeerimine
Vaidluste lahendamine
Lepinguõigus
Äriõigus

Teised tegevusvaldkonnad:
Riigihanked
Kriminaalmenetlus
Väärteomenetlus
Perekonnaõigus
Pärimisõigus

Keeled

eesti, inglise

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)

Karjäär

alates 2019 – Advokaadibüroo LINDEBERG, advokaat
Varasem:
LEADELL Pilv Advokaadibüroo (endine Advokaadibüroo Aivar Pilv), advokaat
Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik, advokaat
Advokaadibüroo Siigur, Kõrgesaar & Partnerid, jurist

Publikatsioonid

“Kuidas vältida kohtuvaidlusi ehitussektoris?” – 16.06.2020 (Äripäeva Raadio)
“Lahutatud vanemad jäävad eriolukorras laste jagamisel hätta” – 07.04.2020 
“Hooldusõiguse üle vaidlevad vanemad unustavad pahatihti, mida laps tunneb” – 31.01.2020
“Advokaat Karin Ploom lahkuminejatele: Olen siiralt seda meelt, et lapsele peab alles jääma kaks vanemat, kes mõlemad lapse eest ka vastutavad” – 26.11.2019
“Hankepassi esitamisel ole tähelepanelik” – 20.12.2018 (Äripäev (ehitusuudised.ee))
“Aktsionäride vähemusõiguse aitab maksma panna erikontroll” – 19.10.2016 
Äripäeva lepingute käsiraamat, lepingute täiendustrükk kaasautor – 2016
“Äriseadustiku 7 paindlikku muudatust” – 2015 (Äripäev (raamatupidaja.ee))
Äripäeva lepingute käsiraamat, täiendustrükk kaasautor – 2015
“Uut ehitusseadustikust: mis on ehitis ja mis on ehitus?” – 2015 (Äripäev (ehitusuudised.ee))
Äripäeva lepingute käsiraamat, täiendustrükk kaasautor – 2014
“Põllumajandusliku rendilepingu lõppemine” – 2013 (Äripäev (põllumajandus.ee))
“Mida teha lepingupartneri maksejõuetuse korral” 2012 – Äripäev
“Tava ja praktika kohaldamine lepingu tingimusena” – 2012 (Äripäev (raamatupidaja.ee))
“Mida teada liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta” – 2012 (Äripäev (raamatupidaja.ee))
“Tehingust tulenev aegumistähtaeg” – 2012 (Äripäev (raamatupidaja.ee))
“Vastastikkuste nõuete täitmisel aitab tasaarvestus” – 2009 (Äripäev (õigusblogi))
“Ebamõistlikult kõrgeid viiviseid on võimalik vähendada” – 2009 (Äripäev (õigusblogi))
“Ka liisingufirma jagab riski” – 2009 (Äripäev)

Koolitused

23.10.2019. Osalemine lektorina Addenda OÜ seminaril ettekandega “Leppetrahvi edukas rakendamine ehitussektoris
2019. Osalemine lektorina Addenda OÜ seminaril ettekandega “Leppetrahv ehituse töövõtulepingus”
2018. Osalemine lektorina LEADELL Pilv Advokaadibüroo seminaril ettekandega “Hankelepingu sõlmimine”
2018. Osalemine lektorina Addenda OÜ seminaril ettekandega “Lubatud ja lubamatud muudatused hankelepingus”
2018. Osalemine lektorina Addenda OÜ seminaril Ehitustreff ettekandega “Arveldamine ehituse töövõtulepingus”
2017. Osalemine lektorina LEADELL Pilv Advokaadibüroo seminaril ettekandega “Kõrvaldamine ja heastamine hankemenetluses”
2016. Osalemine lektorina LEADELL Pilv Advokaadibüroo seminaril ettekandega “Kuidas sõlmida vettpidavaid kokkuleppeid osanike ja uute investoritega”
2016. Osalemine lektorina Addenda OÜ seminaril Ehitustreff  ettekandega “Arveldamise olulisemad aspektid ehituse töövõtulepingus”
2016. Osalemine lektorina LEADELL Pilv Advokaadibüroo  seminaril ettekandega “Arveldamise õiguslikud probleemid ehituse töövõtus”
2013. Osalemine lektorina Äripäeva seminaril ettekandega “Põllumajanduslik rendileping”

Kuuluvus

Eesti Advokatuur

Lisainfo

Karin Ploom on kogenud kohtuadvokaadina spetsialiseerunud eelkõige vaidluste lahendamisele kohtuväliselt ja kohtus. Karini üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks on ehitus- ja planeerimisõigus, sh on Karin andnud sel teemal koolitusi ning kirjutanud mitmeid artikleid.