Äriõigus


Esindame ja nõustame kliente äriõigusega seotud küsimustes. Näiteks:
– äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine;
– äriühingute võõrandamine ja omandamine (sh due diligence);
– juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimused;
– üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
– aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused;
– juhtkonnaga lepingute sõlmimine;
– juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine;
– aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine.