Konkurentsiõigus


Konkurentsiõiguse eesmärgiks on tagada, et ettevõtluses ei takistata ega piirata konkurentsi ja ettevõtetele on konkurentsireeglite rikkumisel ette nähtud küllaltki karmid sanktsioonid.

Sestap nõustame kliente konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes ning aitame klientidel tagada, et nende ettevõttes peetaks kinni nii Eesti kui ka Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud konkurentsireeglitest.

Kliendid saavad meie poole pöörduda näiteks siis, kui tekib küsimusi seoses keelatud kokkulepete, koondumiste kontrolli, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, riigiabi või kõlvatu konkurentsiga.

Anname kliendile nõu, kuidas tagada, et ettevõttes ei rikutaks nii konkurentsiseadusest, EL määrustest kui ka muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Muuhulgas aitame kliendil kontrollida, et ettevõttes kasutatavad reklaami- ja müügivõtted oleksid kooskõlas kehtiva õigusega.

Samuti esindame kliente erinevates konkurentsiõigust puudutavates vaidlustes nii kohtus kui kohtuvälises menetluses.