Aldo Vassar

Advokaat


Peamised tegevusvaldkonnad

Tööõigus
Andmekaitseõigus
Perekonnaõigus

Teised tegevusvaldkonnad:
Vaidluste lahendamine
IT-õigus
Kaubamärgiõigus
Intellektuaalne omand
Pärimisõigus

Keeled

eesti, inglise

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA, infotehnoloogiaõigus)

Karjäär

alates 2017 – Advokaadibüroo LINDEBERG, advokaat
Varasem:
Advokaadibüroo LMP, advokaat
Tartu Ringkonnakohus
Advokaadibüroo Glimstedt

Publikatsioonid

“Kust läheb piir laimu ja lihtsalt ebaviisakuse vahel? – 19.05.2020
“Advokaat: töötasu hüvitist peavad saama ka võõrtööjõudu kasutavad ettevõtted” – 22.04.2020
Elatisabifond – kellele ja milleks?” – 16.02.2018
“Elatise nõude esitamine uue kohtupraktika valguses” – 30.01.2018
Alternative Dispute Resolution System in an Information Society

Koolitused

29.05.2018. Osalemine lektorina SPARK Demo ning Tartu Teaduspargi koolitusel “Uued andmekaitsereeglid ja start-up’id
21.02.2018. Osalemine lektorina Raamatupidamisuudiste seminaril “Isikuandmete kaitse – raamatupidaja uus mure
15.11.2017. Osalemine lektorina Raamatupidamisuudiste seminaril “Muudatused töövaidluse lahendamise seaduses

Kuuluvus

Eesti Advokatuur
ELSA Estonia

Lisainformatsioon

Aldot on lisaks juurale alati huvitanud infotehnoloogia ning ka laiemalt kõik tehnikaga seonduv. Sellest ajendatult läbis Aldo magistriõpingud Tartu Ülikoolis IT-õiguse õppesuunal.

Vabal ajal meeldib Aldole tegeleda peamiselt tervisespordiga ning osaleda ka erinevatel rahvaspordivõistlustel.