Ehitusõigus


Projekteerimis- ja ehituslepingud

Nõustame kliente projekteerimis- ja ehituslepinguid puudutavates küsimustes. Muuhulgas aitame koostada projekteerimis- ja ehituslepinguid, nõustame projekteerimis- ja ehituslepinguid puudutavates läbirääkimistes ning vajadusel esindame kliente ehitus- ja projekteerimislepingutest tulenevates vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Ehitus- ja kasutuslubade taotlemine

Nõustame kliente projekteerimistingimuste, ehitusloa ning kasutusloa taotlemist puudutavates küsimustes, muuhulgas nõustame kliente projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa taotlemist puudutavate nõuete osas ning vajadusel esindame kliente ka eeltoodud lubade taotlemist puudutavates vaidlustes.

Ehitusjärelevalve

Nõustame kliente ehitusjärelevalvet puudutavates küsimustes.