Majanduskuriteod


Kaitseme kliente majandusalaste kuritegudega seotud kriminaalasjades, sh:
– raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine;
– rahapesu;
– maksukuriteod;
– konkurentsiga seotud kuriteod.

Vajadusel kaasatakse kliendi kaitsmisesse lisaks kriminaalõigusega tegelevale advokaadile ka äriõigusele spetsialiseerunud advokaat.

Samuti esindame majandusalaste kuritegudega seotud kriminaalasjades kannatanuid ja tsiviilhagejaid.


Advokaadibüroo LINDEBERG kriminaalõiguse eksperdid


Lauri-Talumae-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Lauri Talumäe
Advokaat

Telefon: 625 2000
E-post: lauri.talumae@lindeberg.legal

Lauri Talumäe peamised tegevusvaldkonnad on kriminaalmenetlus ja väärteoasjad, samuti majanduskuriteod.