Korteriühistuõigus


Nõustame kliente erinevates korteriühistuid puudutavates küsimustes, sh nõustame korteriühistuid võlgnikega seonduvates probleemides ning korteriühistu kohustuste ja õiguste osas.

Aitame koostada õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastava korteriühistu põhikirja ning vajadusel anname õigusliku hinnangu juba olemasolevale põhikirjale.

Esindame kliente kõigis korteriühistu korraldust ning korteriühistu liikmete tegevust puudutavates vaidlustes nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses. Muuhulgas esindame kliente vaidlustes, mis puudutavad korteriühistu juhatuse tegevust ja otsuseid, korteriühistu poolt kohustuste täitmata jätmist ja sellest tulenevaid nõudeid, kortermajade ning korterite ümberehitamist puudutavates vaidlustes ja muudes kortermaja elukorralduslikku poolt puudutavates vaidlustes.