Advokaadid Aldo Vassar ja Merili Laansoo esindasid edukalt Erakonda Eestimaa Rohelised

Advokaadibüroo LINDEBERG partner ja vandeadvokaat Aldo Vassar ning advokaat Merili Laansoo esitasid Erakonna Eestimaa Rohelised esindajatena Riigikohtule kaebuse, milles palusid tunnistada Põhiseadusega vastuolus olevaks Euroopa Parlamendi valimise seaduse ning registreerida Euroopa Parlamendi valimistele kõik Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid.

14.05.2024 tegi Riigikohus määruse, millega lubas kõigil Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaatidel osaleda ilma kautsjonit tasumata Euroopa Parlamendi valimistel.

Samuti küsib Riigikohus eelotsust Euroopa Kohtult, kuna Riigikohtu hinnangul võib Eesti seadus olla vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

Advokaadibüroo LINDEBERG partner ja vandeadvokaat Aldo Vassar ning advokaat Merili Laansoo on Erakonna Eestimaa Rohelised esindajatena saavutanud edukalt esmase eesmärgi – Riigikohus lubab valimiskomisjonil registreerida ka need Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid, kelle eest kautsjonit ei tasutud. Seega Erakond Eestimaa Rohelised saavad Euroopa Parlamendi valimistel osaleda täisnimekirjaga.

Riigikohus ei ole veel kaebust lõplikult lahendanud ning peab vajalikuks eelotsuse küsimist Euroopa Kohtult, mistõttu Riigikohus on kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni peatanud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse.

Riigikohtu hinnangul tõstatab kaebus olulise õigusliku küsimuse, sest Eestis Euroopa Parlamendi valimistel kohaldatav kautsjon on üks Euroopa kõrgeimaid ning on ühe kandidaadi kohta märkimisväärselt kõrgem ka Riigikogu valimisi silmas pidades. Erakonna Eestimaa Rohelised esindajad Aldo Vassar ja Merili Laansoo tõid kaebuses välja näiteid teistest liikmesriikidest ning võrdlus näitab, et teiste EL riikide kautsjonid on Eestis rakendatavast oluliselt väiksemad. Advokaadid põhjendasid, et see toob mh kaasa Eesti erakondade ja kandidaatide ebavõrdse kohtlemise Euroopa Parlamendi valimistel võrreldes teiste EL-i riikide erakondadega.

Riigikohtu määrus on kättesaadav siin.

Riigikohtu pressiteade on kättesaadav siin.