Advokaadibüroo LINDEBERG esindab Henry-Laur Allikut vaidluses Tartu Ülikooli õppejõuga

Keijo-Lindeberg-Advokaadibüroo-LINDEBERG
Aldo-Vassar-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Henry-Laur Allik on Tartu Ülikooli vilistlane, kes läbis Tartu Ülikoolis edukalt (hindele B ehk 4) Ene Selarti poolt antud õppeaine Eesti ajakirjanduse ajalugu. Iga õppeaine läbimisel kohustuvad Tartu Ülikooli üliõpilased andma õppeaine ning õppejõu kohta tagasisidet ning Henry-Laur Allik seda ka tegi. Kahjuks järgnes sellele Ene Selarti 2 114 euro suurune kahjunõue, kuna õppejõud polnud rahul üliõpilase kriitikaga.

Henry-Laur Allikut esindavad vaidluses Ene Selartiga Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar. Välise konsultandina aitab kaasa ka Nele Bernard, kes kaitses Tartu Ülikoolis hiljuti oma magistritöö teemal „Väljendusvabaduse piirid väärtushinnangu avaldamisel tsiviil- ja kriminaalõiguses”.

Märkimisväärne on, et 17.04.2020. a Henry-Laur Allik tunnistas, et Ene Selarti ja tema tegevuse suhtes kasutatud väljendid „mongoliitne käitumine“ ja „mongol“ on ebatäpsed. Samuti vabandas Henry-Laur Allik Ene Selarti ees, et tema ja tema tegevuse suhtes nimetatud väljendeid kasutas ning tegi ettepaneku lõpetada vaidlus rahumeelse kompromissiga. Sellele vastas Ene Selarti esindaja lakooniliselt, milles teatas, et tema klient nõuab Henry-Laur Allikult endiselt hüvitise tasumist – kahjunõuet on vähendatud 214 euro võrra ning jätkuvalt nõutakse seda annetuse vormis MTÜ-le Eesti Inimõiguste Keskus.

Henry-Laur Allikut esindav vandeadvokaat Keijo Lindeberg on seisukohal, et võimalik eesolev kohtuvaidlus Ene Selartiga tuleb kindlasti väga mahukas, kuna kohtuvaidluses asub Henry-Laur Allik tõendama, et tema kriitika oli õigustatud. Selleks tuleb kohtuistungitel üle kuulata paljud üliõpilased, kes on samuti Ene Selarti poolt antava õppeaine läbinud. Kõik kohtuasja materjalid edastatakse ka Tartu Ülikoolile, et ülikoolil oleks võimalik hinnata, kas Ene Selart on sobiv jätkama rahvusülikooli õppejõuna. Kahjuks tuleb tõdeda, et käesolevas vaidluses on saadud mainekahju näol suurimaks kaotajaks Tartu Ülikool.

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on mitmetes vaidlustes esindanud nii laimu ohvriks langenud inimesi kui ka alusetu kahjunõude saajaid. Mõned üksikud näited pooleliolevatest vaidlustest:

  • Vandeadvokaat Keijo Lindeberg esindab loomakaitsjat, kellelt hooletusse jäetud koera omanik nõuab üle 1500 euro suurust hüvitist Facebook’is avaldatud postituse eest.
  • Advokaat Aldo Vassar esindab endist vallavanemat, kes sattus ajakirjanduses alusetu laimu ohvriks.


Loe lisaks:

Tartu ülikooli vilistlane on valmis kohtus kaitsma anonüümses tagasisides tehtud kriitikat

TÜ õppejõud nõuab vilistlaselt negatiivse sõnakasutuse eest 2000 eurot

Andmekaitse inspektsioon uurib Tartu ülikooli õppejõu ligi 2000 eurost nõuet vilistlase vastu

Õppejõud nõuab endiselt tudengilt ja praeguselt teleajakirjanikult anonüümse kommentaari eest valuraha

KUIDAS NII SAAB?! Tartu ülikooli õppejõud nõuab tudengilt anonüümse tagasiside eest ligi 2000 eurot

KUULA: Kas iga solvav kommentaar on laim? Kuidas võtta vastutusele laimajat?