Advokaat Lauri Talumäe kaitsealuse kriminaalasjas taandati kohtunik

Lauri-Talumae-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Lauri Talumäe kaitseb klienti, keda kahtlustatakse majanduskuritegudes. Tegu on mahuka kriminaalasjaga, kus ainuüksi kriminaalasja toimik on üle 3000 lehekülje ja süüdistusakt koguni 85 lehekülje pikkune. Kriminaalasjas heidetakse advokaadibüroo kliendile ette väidetavalt aastatel 2017-2018 toimunud kuritegusid. Esimese kohtuistungini jõuti mai alguses ning istungid pidid kestma 2024. a suveni. Paraku lükkusid istungid edasi, sest kohtunik tuli taandada.

Advokaat Lauri Talumäe sõnul tingisid kohtuniku taandamise kohtuniku perekonnaliikme majanduslikud sidemed ühe kannatanuga. Seetõttu taotles kaitsja kohtuniku taandamist ja maakohtu esimees rahuldas taotluse põhjendusega, et taandatud kohtunik suudaks küll asja erapooletult ja sõltumatult lahendada, ent keskmisel kõrvaltvaatajal on võimalik kohtuniku erapooletuses kahelda ja kohtupidamine ei näiks erapooletu ega sõltumatu.

Kaitsja hinnangul oli halvas mõttes üllatav ka prokuratuuri käitumine. „Prokurör asus kummastaval kombel seisukohale, et kannatanu ei olegi kannatanu. Ometi tuli kohtuniku perekonnaliikmega seotud isikut Riigikohtu praktika kohaselt kannatanuks lugeda. Minul tekib küll küsimus, kas siin pole üritatud teadlikult seadust ja Riigikohtu praktikat vääralt tõlgendada, et vältida kohtuniku taandamist,“ kommenteeris advokaat Lauri Talumäe.

Lauri Talumäe töövõitu kajastas ka Eesti Ekspress: https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120293518/kohtunik-taandati-kelmuse-kohtuprotsessilt-seoses-elukaaslase-osalusega-suuraris