Vandeadvokaat Keijo Lindebergi artikkel “Uus rekord laimuvaidlustes: Rahulolematu patsiendi Facebook’i postituse eest nõuab ilukirurgia kliinik kümneid tuhandeid eurosid, mis seab ohtu patsiendi ja tema alaealiste laste kodu”

Keijo-Lindeberg-Advokaadibüroo-LINDEBERG

31.03.2023

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, mis kajastab Advokaadibüroo LINDEBERG kliendi kohtuvaidlust ArtiaClinic’uga. Artiklis nimetatakse teda Mariaks.

Maria pöördus ArtiaClinic’u poole sooviga rindu korrigeerida, neid veidi tõsta ja täita. Operatsiooni teostas dr Katrin Krüünvald. Pärast operatsiooni oli rindade kuju erinev ning ArtiaClinic teostas tasuta kordusoperatsiooni. Ka kordusoperatsioon ei lahendanud Maria hinnangul probleeme.

Seejärel otsustas Maria teha postituse esteetilise kirurgia huvilisi ühendavasse kinnisesse Facebook’i gruppi, et aru saada, kas arsti on teinud midagi valesti või on tegemist Maria keha eripäraga. See aga ei meeldinud ArtiaClinic’ule ning algas pikk kohtuvaidlus. Tänaseks on Tallinna Ringkonnakohus teinud lahendi, millega jättis ArtiaClinic’u hagi täies ulatuses rahuldamata ja mõlema poole menetluskulud ArtiaClinic’u kanda. Samas maa- ja ringkonnakohtus nõudis ArtiaClinic Marialt hüvitist kokku summas 34 000 eurot, lisaks nõudsid kohtu määratavas summas Marialt hüvitist ka dr Katrin Krüünvald ja ArtiaClinic’u juht Margus Krüünvald. Lisaks nõudis ArtiaClinic, et Maria kanda jääksid ArtiaClinic’u menetluskulud, mis maakohtus olid 32 668,80 eurot ja ringkonnakohtus 7 567,20 eurot.

Kui kohus oleks ArtiaClinic’u, Katrin Krüünvald’i ja Margus Krüünvald’i hagi täies ulatuses rahuldanud, oleks Maria poolt Facebook’i kinnisesse gruppi tehtud postitus läinud Mariale maksma 74 236 eurot, millele oleks lisandunud kohtu äranägemisel välja mõistetavad hüvitised Katrin Krüünvald’ile ja Margus Krüünvald’ile ning samuti Maria enda menetluskulud. Kokkuvõttes oleks ArtiaClinic’u hagi rahuldamine toonud suure tõenäosusega kaasa Maria eraisiku pankroti ning Maria ja tema alaealiste laste kodutuks jäämise. Ja seda kõike ühe Facebook’i kinnises grupis tehtud postituse eest.

Tegemist on olnud äärmiselt keeruka kohtuvaidlusega, kuna lisaks klassikalistele laimuvaidlustega seotud õigusnormidele ja kohtupraktikale on kohtuvaidluses käsitletud väga suures mahus ka meditsiiniõiguslikke küsimusi. Mh on Maria esindaja esitanud kohtule kümneid meditsiiniartikleid ja muid meditsiiniga seotud tõendeid, et tõendada Maria etteheidete meditsiinilist põhjendatust. Seega oluline osa kohtuvaidlusest oli meditsiiniõiguslik.

Mariat esindab kohtuasjas Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindeberg. ArtiaClinic’ut, Katrin Krüünvald’i ja Margus Krüünvald’i esindavad Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi. Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud, vandeadvokaat Ants Nõmper on Tartu Ülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.

Tänaseks pole vaidlus lõppenud, kuna ArtiaClinic, Katrin Krüünvald ja Margus Krüünvald on esitanud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse Riigikohtule. ArtiaClinic, Katrin Krüünvald ja Margus Krüünvald soovivad jätkuvalt, et hagi täies ulatuses rahuldataks. Seega on Maria ja tema alaealiste laste kodu endiselt ohus.

Artikkel on avaldatud Eesti Päevalehes.

Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner/vandeadvokaat

Keijo Lindeberg on Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud. Käesolev artikkel kajastab üksnes autori isiklikke seisukohti.