Vandeadvokaat Karin Ploom lektorina Riigihangete Trefil

23. mail 2024 toimub juba kümnendat korda Riigihangete Treff, kus räägitakse hankemaailma tulevikusuundumustest, riigihangete valdkonna kitsaskohtadest ja probleemsetest juhtumitest nii hankija kui pakkuja vaatevinklist, aktuaalsetest vaidlustuskomisjoni ja kohtulahenditest ning sellega kaasnenud muutustest riigihanke maastikul.

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom selgitab trefipäeval, millistel tingimustel on tähtaja muutmine hankelepingus lubatud; milline on õiguslik olukord, kui viivitus on põhjustatud tellijast (nt puudus projektis), ilmnenud on vajadus lisatöödele, ilmastik takistab tööde teostamist või mõjutaks ülemääraselt selle kvaliteeti jne.

Programm ja registreerimine:
https://addenda.ee/riigihangete-treff2024