04.06.2024 koolitab vandeadvokaat Keijo Lindeberg tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse teemal

Keijo-Lindeberg-Advokaadibüroo-LINDEBERG

27.05.2024

Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg annab 4. juunil 2024 veebikoolituse uuest, 01.07.2024 jõustuvast tervishoiuteenuse osutaja kohustuslikust vastutuskindlustuse seadusest.

Loengul selgitatakse mh tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse eesmärki; millal on tegemist kindlustusjuhtumiga uue vastutuskindlustuse seaduse valguses; kuidas ravivea olemasolu õiguslikult kindlaks tehakse; kes täna ravivea eest vastutab ja kuidas vastutus uue seaduse valguses muutub. Seminar toimub koostöös koolitusfirmaga koolitusturg.ee ning on suunatud tervishoiutöötajatele, raviasutuste esindajatele jt huvilistele.

Täpsem teave ja registreerimine: Uus tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustuse seadus