Vandeadvokaat Keijo Lindeberg määrati Harju Maakohtu määrusega erakonna juhatuse asendusliikmeks

14.09.2023

Harju Maakohus tegi augustis 2023. a määruse, millega määras Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse asendusliikmeks Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Keijo Lindebergi.

Juhatuse asendusliige määratakse juriidilisele isikule olukorras, kus juhatuse volitused on lõppenud, kuid uue juhatuse liikme valimine ebaõnnestub. Sellisel juhul määrab kohus juhatuse asendusliikme, kelle volitused kehtivad kuni uue juhatuse liikme valimiseni. Enamasti määrab kohus juhatuse asendusliikmeks advokaadi.

Juhatuse asendusliige ei ole erakonna poliitiline juht, vaid juhatuse asendusliikme ülesandeks on tagada organisatsiooni toimimine, et erakonna liikmed saaksid realiseerida oma poliitilist tegevust. Kohtu poolt määratud juhatuse asendusliige ei ole ka erakonna liige.

Selleks, et erakond saaks aktiivselt poliitilises arutelus osaleda, kutsub juhatus Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmeid endast juhatusele teada andma, et leppida kokku edasistes tegevustes. Tänase seisuga puuduvad juhatusel liikmete kontaktandmed. Seega on vajalik, et liikmed, kes soovivad erakonna tegevustes aktiivselt osaleda, sellest ise teada annaksid juhatuse e-posti aadressil: juhatus@vasakpoolsed.ee

Samuti on Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga on oodatud liituma kõik inimesed, kes toetavad vasakpoolset maailmavaadet. Liitumisankeet on kättesaadav aadressil: vasakpoolsed.ee/avaldus.rtf

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei tegevuse põhikirjaline eesmärk on sotsiaalselt õiglase ja loodushoidliku kodanikuühiskonna kujundamine Eestis, kus on tagatud üldtunnustatud inimõigused ja kodanikuvabadused.

Lisainfo

 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kontaktandmed:

Üldine e-post: erakond@vasakpoolsed.ee

Juhatuse e-post: juhatus@vasakpoolsed.ee

Facebook: https://www.facebook.com/EestiVasakpoolsed

Koduleht: www.vasakpoolsed.ee