Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Aldo Vassar valiti Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liikmeks

Aldo-Vassar-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Alates 2021. a on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Aldo Vassar Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

Tööõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Tööõiguse komisjoni täiendav info