Koolitus: "Isikuandmete kaitse - raamatupidaja uus mure" - Aldo Vassar


Aldo-Vassar-Advokaadibüroo-LINDEBERG

21. veebruaril toimub koolitus teemal “Isikuandmete kaitse – raamatupidaja uus mure”. Lektoriks on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Aldo Vassar. Koolituse eesmärk on tutvustada uut isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seaduse eelnõu.

Peamised teemad, mida koolitusel käsitletakse, on järgmised:
– Olulisemad ja põhilised muudatused, mis kaasnevad Euroopa andmekaitse reformiga.
– Isikuandmete töötlemise lubatavus.
– Andmetöötleja kohustused.
– Isikuandmete töötlemise läbipaistvus.
– Andmesubjekti õigused.
– Delikaatsete isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
– Raamatupidajad ja raamatupidamisettevõtted andmekaitse reformi valguses.
– Andmekaitseametnik.

Lisainfo: http://www.rup.ee/seminar/isikuandmete-kaitse-raamatupidajatele