Advokaadibüroo LINDEBERG toetab XXI harjutuskohtu võistlust


EHKS toetamine 2018_350

Advokaadibüroo LINDEBERG toetab Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatavat XXI harjutuskohtu võistlust.

Eesti Harjutuskohtu Selts (edaspidi EHKS) korraldab Eesti Harjutuskohtu võistlusi igal aastal. Osaleda võivad kõik Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud üliõpilased. Võistlusel osalemine võimaldab tudengitel õppida paremini tundma Eesti õigussüsteemi, omandada põhjalikumad teadmised kaasusega seotud õigusvaldkondadest, laiendada õigusteoreetilisi teadmisi ning rakendada neid ka praktikas. Harjutuskohtu võistlust saab pidada õppevormiks, mille abil saavad õigusteaduskondade üliõpilased panna ennast proovile kohtus esinedes.

Harjutuskohus täiendab õppemeetodina akadeemilist õigusharidust, edendades juuratudengite praktilisi oskusi. Kohtuvõistlus võimaldab tudengitel välja arendada ja proovile panna oma analüüsivõimet, loogikat, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi teooria praktikaga ühitamisel. Tulevaste juristide koolitamisel on oluline, et õigusteaduskondade üliõpilastel eksisteerib reaalne võimalus arendada oma eneseväljendusoskust ja kõnekunsti, mis tasemel juristide töös on asendamatud. Harjutuskohtu võistlusest osavõtmisega saavad paljud tudengid just esmakordselt panna proovile juristile vajaminevad oskused, ilma et kas või väiksemate äparduse korral satuksid ohtu kliendid. Võistlusel osalejate hulgas ei ole aga kaotajaid, sest kõik võidavad teadmistes.

Advokaadibüroost LINDEBERG on harjutuskohtu võistlusel osalenud nii vandeadvokaat Keijo Lindeberg (2008/2009) kui ka advokaat Aldo Vassar (2016/2017).

Lisainfo: www.harjutuskohus.ee