Johanna Rähn kommenteeris Postimehes probleeme seoses ehitiste varjatud puudustega


Johanna-Rähn-Advokaadibüroo-LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG jurist Johanna Rähn kommenteeris Postimehes probleeme seoses ehitiste varjatud puudustega.

Johanna hinnangul on varjatud puudustega asja ostmise vältimiseks mõistlik kaasata asjatundja, kes võiks läbivaatamisel märgata ka neid puuduseid, mida hoolas ostja asja visuaalsel läbivaatamisel märgata ei pruugi.

Varjatud puuduse saab tuvastada asjatundja. Kui tekib kahtlus, et asjal on puudus, soovitab Johanna kindlasti teha asjale põhjaliku läbivaatuse või kutsuda eksperdi, kes oskab olukorda adekvaatselt hinnata ja puuduse olemasolu ning ulatuse kindlaks teha. Juba sõlmitud tehingut ei saa ka notar hiljem enam muuta, kuid tema kohustus on kaitsta võrdselt mõlema poole huvisid.

Artikkel on kättesaadav: tarbija24.postimees.ee/6135437/varjatud-puuduste-leidmine-nouab-spetsialisti-silma