Advokaat Lauri Talumäe kaitses edukalt joobeseisundis juhtimises kahtlustatavat

Lauri-Talumae-Advokaadibüroo-LINDEBERG

2024. a kevadel esitati Indrekule* kahtlustus selles, et ta juhtis möödunud detsembris mootorsõidukit joobeseisundis (KarS § 424). Kahtlustuse kohaselt oli Indrek joobeseisundis amfetamiinist ja kanepist. Prokurör soovis kriminaalasja lahendada kokkuleppemenetluses ehk leidis, et Indreku süü on piisavalt tõendatud ja isik tuleks kriminaalkorras süüdi mõista.

Sellises kuriteos süüdimõistmise korral ähvardanuks Indrekut kuni kolmeaastane vabadusekaotus ning juhtimisõiguse äravõtmine maksimaalselt kolmeks aastaks. Indrekut kaitses kriminaalasjas Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Lauri Talumäe ja menetlus süütu inimese suhtes lõpetati.

Kriminaalasi lõpetati põhjusel, et tegelikult ei olnud Indrek mootorsõiduki juhtimisel joobeseisundis. Kuigi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ekspert oli asunud seisukohale, et Indrek oli joobes, suutis advokaat Lauri Talumäe ekspertarvamuse edukalt ümber lükata. Nimelt oli ekspert jätnud hinnangu andmisel korrektselt tuginemata Indrekule läbivaatluse teostanud arsti koostatud terviseseisundi kirjeldusele, mille kohaselt ei ilmnenud Indrekul narkootilise aine tarvitamisest tingitud häiringuid. Narkojoobe tõendamiseks peab olema isiku veres või uriinis narkootilise aine jääk ning väliselt tajutav käitumine peab olema narkootilise aine tarvitamisest tingituna häirunud. Indrek kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides midagi sellist ei tuvastatud.

Lisaks oli uriiniproovi võtmise ja käitlemise korda jämedalt rikutud, mistõttu isegi juhul, kui Indreku uriiniproovis olnuks amfetamiini või kanepi jääke, ei oleks prokuratuur saanud menetluses sellele tugineda. Kaitsja hinnangul ei saanud mööda vaadata ka mitmetest teistest menetluses toimunud rikkumistest, mis puudutasid Indreku kaitseõiguse rikkumist ning tõendite kogumist, rikkudes Indreku õigust keelduda iseenda vastu ütluste andmisest ja politseile kaasabi osutamisest enda süüdistamiseks.

Eeltoodust tulenevalt esitas advokaat taotluse kriminaalmenetluse täielikuks lõpetamiseks ja prokurör, kes oli algselt pidanud kriminaalasja igati vettpidavaks, lõpetaski menetluse. Kaitsja sõnul oli prokuröri käitumine antud asjas väga küsitav. „Kriminaalasja materjale analüüsides tekkis mul kahtlus, kui põhjalikult prokurör üldse toimikuga tutvus, enne kui pakkus välja Indreku süüdimõistmise kokkuleppemenetluses. Minu hinnangul ei olnud ühtegi lubatavat tõendit joobeseisundi tõendamiseks. Veelgi enam, tõendid kinnitasid, et Indrek ei olnud joobes. Kui prokurör oleks esitanud süüdistusakti, siis oleks kohtu alla antud süütu inimene. Kaitsjana jääb mulle täiesti mõistetamatuks, kuidas prokurör sai pakkuda Indreku süüdimõistmist kokkuleppemenetluses,“ selgitas Talumäe.

Advokaat Lauri Talumäe on endise prokurörina aastatel 2014-2015 juhtinud mitmete sadade joobes juhtimise kriminaalasjade kohtueelset menetlust ning esindanud neis riiklikku süüdistust. Möödunud aastal kaitses ta samuti edukalt kolme inimest, keda kahtlustati mootorsõiduki juhtimises narkojoobes – ka siis saavutas advokaat kriminaalmenetluste lõpetamise juba prokuratuuris.

* Kliendi nimi on muudetud.

Lauri Talumäe
Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat