02.05.2024 toimub konverents “Olulised õigusteadmised korteriühistute seadusandluses”

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid esinevad 02.05.2024 toimuval veebikonverentsil “Olulised õigusteadmised korteriühistute seadusandluses”.

Konverentsi eesmärk on selgitada korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatusi aastatel 2023-2024. Seadusesse on lisandunud mitmeid uusi sätteid, mis mõjutavad korteriomanike õigusi ja kohustusi, nt sissenõudmiskulude hüvitamine ja KOVide võimalused korteriühistute vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner Keijo Lindeberg räägib konverentsil korteriühistu juhatuse liikme vastutusest ja ühistu liikmete õigusest teavet saada. Korteriühistu tavapärase valitsemise ja ajakohastamisega, sh kulude kandmisega seotud teemasid käsitleb vandeadvokaat Aldo Vassar. Advokaat Merili Laansoo tutvustab korteriühistu üldkoosoleku läbiviimise olulisemaid reegleid ning vandeadvokaat Karin Ploom käsitleb ühistu võlgnike teemat. Advokaat Kristiina Taul selgitab korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatusi aastatel 2023-2024. Värskemast kohtupraktikast annab ülevaate advokaat Kristina Ivanova.

Konverentsi korraldab koolitusfirma koolitusturg.ee ning sihtrühmaks on korteriühistute juhid, revisjonikomisjoni liikmed, korteriomanikud jt huvilised.

Täiendav info ja registreerimine:

https://koolitusturg.ee/koolitussundmused/2-mai-konverents-olulised-oigusteadmised-korteriuhistute-seadusandluses/