Liisa Prints – Jõustus uus riigihangete seadus

Liisa-Prints

07.09.2017

1. septembril jõustus Eestis uus riigihangete seadus, millega võeti üle kolm uut Euroopa Liidu riigihangete direktiivi – klassikaline direktiiv, võrgustikudirektiiv ja kontsessioonidirektiiv. Uue riigihangete seaduse eesmärkidena on muuhulgas toodud välja nii hankijate halduskoormuse vähendamine kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu võimaluste parandamine.

Võrreldes eelmise riigihangete seadusega on uus seadus märkimisväärselt mahukam, mistõttu on selles ka mitmeid muudatusi. Mõne olulisema muudatustena võib välja tuua näiteks:
– pakkumuste esitamise ja vaidlustamise tähtaegade muutused;
– piirmäärade muutused;
– kohustuslike kõrvaldamise aluste vähendamine, kuid hankija võimaluste laiendamine ebaausa ettevõtja kõrvaldamiseks;
– heastamise regulatsiooni lisandumine;
– pöördmenetluse kasutamise võimalus;
– pakkumuste sisu avalikustamise regulatsiooni muutused;
– hankelepingute muutmise võimaluste laienemine;
– alates 2019. a muutuvad vaidlustusmenetluses hüvitatavaks ka lepingulise esindaja kulud.

Liisa Prints
Advokaadibüroo LINDEBERG jurist